Amundi Fund Solutions - Conservative (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.12.2020) 1333,0600 CZK
 • Ročné maximum
 • (24.11.2020) 1336,6300 CZK
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 1162,3900 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Fund Solutions / Amundi S.F.
 • Dátum založenia
 • 13.2.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 2 608 080 137,16 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Konzervatívne
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,88 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,20 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,26 %
 • 1 mesiac
 • 2,35 %
 • 3 mesiaca
 • 2,19 %
 • 6 mesiacov
 • 5,92 %
 • Od začiatku roku
 • 2,79 %
 • 1 rok
 • 3,53 %
 • 2 roky
 • 13,16 %
 • 3 roky
 • 9,40 %
 • 5 rokov
 • 11,78 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (13.2.2015)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,38 %
 • 3 roky
 • 3,04 %
 • 5 rokov
 • 2,25 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (13.2.2015)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.