Amundi CPR Global Silver Age (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 1292,9500 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 1402,1900 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 936,8500 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 29.9.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne vyspelé trhy
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,97 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,52 %
 • 1 mesiac
 • 7,17 %
 • 3 mesiaca
 • 2,42 %
 • 6 mesiacov
 • 4,81 %
 • Od začiatku roku
 • -2,55 %
 • 1 rok
 • -0,79 %
 • 2 roky
 • 7,87 %
 • 3 roky
 • 11,40 %
 • 5 rokov
 • 12,41 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (29.9.2015)
 • 29,30 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,86 %
 • 3 roky
 • 3,66 %
 • 5 rokov
 • 2,37 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (29.9.2015)
 • 5,08 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.