Amundi CPR Global Disruptive Opportunities hg(CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 17130,0600 CZK
 • Ročné maximum
 • (30.11.2020) 17220,5400 CZK
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 9682,6100 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 15.12.2017
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne vyspelé trhy
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,47 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,78 %
 • 1 mesiac
 • 8,65 %
 • 3 mesiaca
 • 8,82 %
 • 6 mesiacov
 • 21,92 %
 • Od začiatku roku
 • 32,94 %
 • 1 rok
 • 33,05 %
 • 2 roky
 • 68,53 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (15.12.2017)
 • 70,95 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 29,82 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (15.12.2017)
 • 19,83 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.