Amundi CPR Global Disruptive Opportunities hg(CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.7.2020) 14969,2600 CZK
 • Ročné maximum
 • (9.7.2020) 15079,1400 CZK
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 9682,6100 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 15.12.2017
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne vyspelé trhy
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,47 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,38 %
 • 1 mesiac
 • 3,36 %
 • 3 mesiaca
 • 25,86 %
 • 6 mesiacov
 • 8,74 %
 • Od začiatku roku
 • 16,17 %
 • 1 rok
 • 22,96 %
 • 2 roky
 • 36,24 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 49,39 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 16,72 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 16,69 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.