Allianz European Equity Dividend (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.10.2020) 226,6000 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 292,9700 EUR
 • Ročné minimum
 • (17.3.2020) 179,2800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 10.3.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,86 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -3,11 %
 • 1 mesiac
 • -1,54 %
 • 3 mesiaca
 • -6,14 %
 • 6 mesiacov
 • 6,33 %
 • Od začiatku roku
 • -21,29 %
 • 1 rok
 • -18,23 %
 • 2 roky
 • -16,83 %
 • 3 roky
 • -18,47 %
 • 5 rokov
 • -7,94 %
 • 10 rokov
 • 39,43 %
 • Od založenia
 • 126,60 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -8,80 %
 • 3 roky
 • -6,58 %
 • 5 rokov
 • -1,64 %
 • 10 rokov
 • 3,38 %
 • Od založenia
 • 7,29 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.