Allianz European Equity Dividend dis hedged (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.10.2020) 2566,7000 CZK
 • Ročné maximum
 • (13.12.2019) 3390,9600 CZK
 • Ročné minimum
 • (17.3.2020) 2040,5600 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 25.8.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Distribučná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,85 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -3,08 %
 • 1 mesiac
 • -1,52 %
 • 3 mesiaca
 • -6,09 %
 • 6 mesiacov
 • 6,24 %
 • Od začiatku roku
 • -22,17 %
 • 1 rok
 • -21,24 %
 • 2 roky
 • -21,20 %
 • 3 roky
 • -24,51 %
 • 5 rokov
 • -18,35 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -11,23 %
 • 3 roky
 • -8,95 %
 • 5 rokov
 • -3,97 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.