Allianz Europe Equity Growth Select (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 175,8900 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 186,0500 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 122,9300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 2.5.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,86 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,92 %
 • 1 mesiac
 • -0,96 %
 • 3 mesiaca
 • 11,77 %
 • 6 mesiacov
 • 1,91 %
 • Od začiatku roku
 • 0,69 %
 • 1 rok
 • 14,95 %
 • 2 roky
 • 9,99 %
 • 3 roky
 • 19,14 %
 • 5 rokov
 • 21,06 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 75,89 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,88 %
 • 3 roky
 • 6,01 %
 • 5 rokov
 • 3,90 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 8,09 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.