Allianz Europe Equity Growth hedged (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 22,4000 USD
 • Ročné maximum
 • (30.11.2020) 22,6800 USD
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 14,4600 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 6.12.2012
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  S rôznou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,86 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,17 %
 • 1 mesiac
 • 8,06 %
 • 3 mesiaca
 • 2,00 %
 • 6 mesiacov
 • 13,02 %
 • Od začiatku roku
 • 9,75 %
 • 1 rok
 • 12,85 %
 • 2 roky
 • 42,40 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (6.12.2012)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 19,33 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (6.12.2012)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.