Allianz Europe Equity Growth (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (27.11.2020) 325,1500 EUR
 • Ročné maximum
 • (13.10.2020) 328,6600 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 212,6100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 16.10.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  S rôznou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,86 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,31 %
 • 1 mesiac
 • 5,96 %
 • 3 mesiaca
 • 2,06 %
 • 6 mesiacov
 • 14,70 %
 • Od začiatku roku
 • 7,90 %
 • 1 rok
 • 10,65 %
 • 2 roky
 • 35,62 %
 • 3 roky
 • 24,83 %
 • 5 rokov
 • 33,42 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (16.10.2006)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 16,46 %
 • 3 roky
 • 7,67 %
 • 5 rokov
 • 5,94 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (16.10.2006)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.