Allianz China Equity Share AT (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 15,4900 USD
 • Ročné maximum
 • (6.8.2020) 15,7300 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 10,3800 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
 • Dátum založenia
 • 13.1.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,32 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,31 %
 • 1 mesiac
 • 4,17 %
 • 3 mesiaca
 • 29,41 %
 • 6 mesiacov
 • 24,12 %
 • Od začiatku roku
 • 23,33 %
 • 1 rok
 • 40,82 %
 • 2 roky
 • 27,91 %
 • 3 roky
 • 30,17 %
 • 5 rokov
 • 49,66 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 13,10 %
 • 3 roky
 • 9,19 %
 • 5 rokov
 • 8,40 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.