Conseq

Sadzobník

Upozornenie: Sadzobník pre zmluvy o obhospodarovaní portfólia je tu: Sadzobník platný od 1. 1. 2018 (Saz-C3D-SK-OBH-1801). Tento sadzobník sa týka zmlúv OK Invest a 3D Invest uzatvorených najneskôr 31.12.2014. U týchto zmlúv od roku 2018 klient opäť hradí manažérsky poplatok za obhospodarovanie portfólia, ale zároveň inkasuje vrátku v ekvivalentnej výške časti manažérskeho poplatku podkladových aktív. V súčasnosti produkt obhospodarovanie portfólií neponúkame.

  • Pre spätný výber z portfólia nie su v súčasnej dobe aplikované žiadne výstupné poplatky
  • Štandardné sadzby vstupných poplatkov sú aplikované na jednorázové investície.
  • Zvýhodnené sadzby vstupných poplatkov sú aplikované pri predplácaniu poplatku pri programoch pravidelných investícii.

Náklady a ostatné poplatky

 
Potvrdenie obchodov a výpis o stave investičného účtu (1,5 násobok sadzby České pošty, s.p., obyčajný list štandard do 50 g)1,- EUR

S poskytnutím investičnej služby môžu byť spojené ďalšie náklady (napr. náklady zahraničného platobného styku), ktoré môžu byť preúčtované klientovi. 

Štandardné sadzby vstupných poplatkov

Počet rokov do Cieľového dátumu Výška jednorázového vkladu
0 až 14 999 EUR 15 000 až 39 999 EUR 40 000 EUR a viac
3D_Vyvážené_1_EUR
Menej než 5 2,50% 2,05% 1,55%
5 až 9 2,50% 2,05% 1,55%
10 a viac 2,50% 2,05% 1,55%
3D_Rastové_1_EUR
Menej než 5 4,00% 3,35% 2,55%
5 až 9 4,00% 3,35% 2,55%
10 a viac 4,00% 3,35% 2,55%
3D_Dynamické_1_EUR
Menej než 5 5,00% 4,10% 3,10%
5 až 9 5,00% 4,10% 3,10%
10 a viac 5,00% 4,10% 3,10%

Zvýhodnené sadzby vstupných poplatkov pre trvalé pokyny s predplateným vstupným poplatkom

Počet rokov do Cieľového dátumu Mesačný vklad
Menej než 200 EUR 200 EUR až 599 EUR 600 EUR a viac
3D_Vyvážené_1_EUR
2 až 9 2,30% 2,20% 2,05%
10 až 19 2,05% 1,95% 1,80%
20 a viac 1,80% 1,70% 1,55%
3D_Rastové_1_EUR
2 až 9 3,70% 3,50% 3,30%
10 až 19 3,30% 3,10% 2,90%
20 a viac 2,90% 2,65% 2,45%
3D_Dynamické_1_EUR
2 až 9 4,60% 4,35% 4,10%
10 až 19 4,10% 3,85% 3,60%
20 a viac 3,60% 3,35% 3,10%