Conseq

Prospekty a správy

Na tejto stránke nájdete na stiahnutie pravidelné mesačné, prípadne štvrťročné správy jednotlivých fondov. Tiež sú Vám tu k dispozícii kompletné aj zjednodušené prospekty a výročné (príp. polročné) správy.
Názov fonduProspekt (statut)Kľúčové informácie pre investorov - KIIDSpráva portfólio manažéraPolročná správaVýročná správaOstatné dokumentyHistorické ceny
Conseq Funds investiční společnost, a.s.
Active Invest Progressive (EUR)Active Invest Progressive (EUR) - Prospekt (statut) Active Invest Progressive (EUR) - Kľúčové informácie pre investorov - KIID Active Invest Progressive (EUR) - Správa portfólio manažéra Active Invest Progressive (EUR) - Polročná správa Active Invest Progressive (EUR) - Výročná správa - Active Invest Progressive (EUR) - Historické ceny
Conseq Invest
Conseq Invest Akcie Nové EvropyConseq Invest Akcie Nové Evropy - Prospekt (statut) Conseq Invest Akcie Nové Evropy - Kľúčové informácie pre investorov - KIID - - - - Conseq Invest Akcie Nové Evropy - Historické ceny
C-Quadrat HansaInvest
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR)https://www.arts.co.at/content/docs/products/vkp/ts/en/de000a0yjmj5acc.pdf - Prospekt (statut) https://www.arts.co.at/content/docs/products/kid/ts/sk/de000a0yjmn7shc.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.arts.co.at/content/docs/products/factsheet/cf/sk/de000a0yjmn7shc.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.arts.co.at/content/docs/products/hb/ts/en/de000a0yjmj5acc.pdf - Polročná správa https://www.arts.co.at/content/docs/products/rb/ts/en/de000a0yjmj5acc.pdf - Výročná správa - C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T (EUR) - Historické ceny
C-Quadrat Wealth Management Total Return
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund (VT in EUR)https://www.c-quadrat.com/index.php?option=com_cqproducts&Itemid=243&lang=sk&redirect=popup&pid=324 - Prospekt (statut) https://www.c-quadrat.com/CF/KID/Slowakisch/KID_C-QUADRAT_Absolute_Return_sk.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.c-quadrat.com/index.php?option=com_cqproducts&Itemid=243&lang=sk&redirect=popup&pid=324 - Správa portfólio manažéra https://www.c-quadrat.com/CF/Slowakei/Halbjahresbericht/HJB_C2_APM_Absolute_Return_en.pdf - Polročná správa https://www.c-quadrat.com/CF/Slowakei/Jahresbericht/RB_CQ_APM_Absolute_Return_en.pdf - Výročná správa - C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund  (VT in EUR) - Historické ceny
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT (CZK) https://www.arts.co.at/content/docs/products/vkp/ts/en/at0000634720acc.pdf - Prospekt (statut) https://www.arts.co.at/content/docs/products/kid/ts/en/at0000a1z3e0shc.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.arts.co.at/content/docs/products/factsheet/cf/sk/at0000634720acc.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.arts.co.at/content/docs/products/hb/ts/en/at0000634720acc.pdf - Polročná správa https://www.arts.co.at/content/docs/products/rb/ts/en/at0000634720acc.pdf - Výročná správa - C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VT (CZK)          - Historické ceny
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) EURhttps://www.arts.co.at/content/docs/products/vkp/ts/en/at0000a03k55acc.pdf - Prospekt (statut) https://www.arts.co.at/content/docs/products/kid/ts/sk/at0000a03k55shc.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.arts.co.at/content/docs/products/factsheet/cf/sk/at0000a03k55acc.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.arts.co.at/content/docs/products/hb/ts/en/at0000a03k55acc.pdf - Polročná správa https://www.arts.co.at/content/docs/products/rb/ts/en/at0000a03k55acc.pdf - Výročná správa - C-QUADRAT ARTS Total Return Garant (VT) EUR - Historické ceny
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (EUR)https://www.arts.co.at/content/docs/products/kid/ts/sk/de000a0f5g98shc.pdf - Prospekt (statut) https://www.arts.co.at/content/docs/products/kid/ts/sk/de000a0f5g98shc.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.arts.co.at/content/docs/products/factsheet/cf/sk/de000a0f5g98shc.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.arts.co.at/content/docs/products/factsheet/cf/sk/de000a0f5g98shc.pdf - Polročná správa https://www.arts.co.at/content/docs/products/rb/ts/en/de000a0f5g98acc.pdf - Výročná správa - C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI (EUR) - Historické ceny
Fidelity Funds
FF - America Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-America%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251127410.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251127410.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - America Fund EUR - Historické ceny
FF - America Fund EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-America%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0945775517.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0945775517.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - America Fund EUR (hedged) - Historické ceny
FF - America Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-America%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0251131958.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251131958.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - America Fund USD - Historické ceny
FF - ASEAN Fund A-ACC-USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-ASEAN%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0261945553.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261945553.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - ASEAN Fund A-ACC-USD - Historické ceny
FF - Asian High Yield Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0286668966.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0286668966.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian High Yield Fund EUR - Historické ceny
FF - Asian High Yield Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0286668453.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0286668453.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian High Yield Fund USD - Historické ceny
FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20Smaller%20Companies%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0702159772.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0702159772.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR) - Historické ceny
FF - Asian Smaller Companies Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20Smaller%20Companies%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0702159699.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0702159699.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian Smaller Companies Fund USD - Historické ceny
FF - Asian Special Situations (EUR hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0337569841.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0337569841.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian Special Situations (EUR hedged) - Historické ceny
FF - Asian Special Situations (EUR)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0413542167.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0413542167.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian Special Situations (EUR) - Historické ceny
FF - Asian Special Situations (USD)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Asian%20Special%20Situations%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0261950983.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261950983.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Asian Special Situations (USD) - Historické ceny
FF - Emerging Asia Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Asia%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0329678410.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0329678410.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Asia Fund EUR - Historické ceny
FF - Emerging Asia Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Asia%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0329678337.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0329678337.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Asia Fund USD - Historické ceny
FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (EUR)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0303816705.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0303816705.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (EUR) - Historické ceny
FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (USD)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Europe,%20Middle%20East%20and%20Africa%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0303823156.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0303823156.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Europe, Mid. East, Africa (USD) - Historické ceny
FF - Emerging Market Corporate Debt (USD)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Market%20Corporate%20Debt%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0900495697.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0900495697.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Market Corporate Debt (USD) - Historické ceny
FF - Emerging Market Debt EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0337572712.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0337572712.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Market Debt EUR (hedged) - Historické ceny
FF - Emerging Market Debt Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0238205289.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0238205289.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Market Debt Fund EUR - Historické ceny
FF - Emerging Market Debt Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Market%20Debt%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0238205958.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0238205958.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Market Debt Fund USD - Historické ceny
FF - Emerging Market Local Curr. Debt (EUR)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Market%20Local%20Currency%20Debt%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0900493726.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0900493726.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Market Local Curr. Debt (EUR) - Historické ceny
FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Markets%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU1048684796.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU1048684796.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Markets Fund A-ACC-EUR - Historické ceny
FF - Emerging Markets Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Markets%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0261950470.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261950470.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Markets Fund USD - Historické ceny
FF - Emerging Markets Inflation-linked Bond Ahttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Emerging%20Markets%20Inflation-linked%20Bond%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0699195888.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0699195888.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Emerging Markets Inflation-linked Bond A - Historické ceny
FF - Euro Balanced Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Euro%20Balanced%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261950553.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261950553.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.fidelityinternational.com/legal/documents/FF/en/ar.ff.en.xx.pdf - Výročná správa - FF - Euro Balanced Fund EUR - Historické ceny
FF - Euro Blue Chip Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Euro%20Blue%20Chip%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251128657.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251128657.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Euro Blue Chip Fund EUR - Historické ceny
FF - Euro Bond Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Euro%20Bond%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251130638.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251130638.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Euro Bond Fund EUR - Historické ceny
FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) - - https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR - Historické ceny
FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) - - https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR - Historické ceny
FF - European Dynamic Growth Fund (EUR)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-European%20Dynamic%20Growth%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261959422.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261959422.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - European Dynamic Growth Fund (EUR) - Historické ceny
FF - European Growth Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-European%20Growth%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0296857971.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0296857971.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - European Growth Fund EUR - Historické ceny
FF - European High Yield Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-European%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251130802.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251130802.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - European High Yield Fund EUR - Historické ceny
FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR - - https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251129549.pdf - Správa portfólio manažéra - - - FF - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202020%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251131289.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251131289.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202025%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251131792.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251131792.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202030%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251131362.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251131362.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202035%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251119078.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251119078.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202040%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0251120084.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0251120084.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202045%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU1025014389.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU1025014389.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fundhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Fidelity%20TargetTM%202050%20(Euro)%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU1025014629.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU1025014629.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund - Historické ceny
FF - France Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-France%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261948060.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261948060.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - France Fund EUR - Historické ceny
FF - Germany Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Germany%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261948227.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261948227.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Germany Fund EUR - Historické ceny
FF - Global Consumer Industries Fund (USD)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Consumer%20Industries%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0882574139.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0882574139.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Consumer Industries Fund (USD) - Historické ceny
FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) - - https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR - Historické ceny
FF - Global Demographics EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) - - https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Demographics EUR (hedged) - Historické ceny
FF - Global Dividend Fund EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0605515377.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0605515377.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Dividend Fund EUR (hedged) - Historické ceny
FF - Global Dividend Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Dividend%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0772969993.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0772969993.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Dividend Fund USD - Historické ceny
FF - Global Health Care Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Health%20Care%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261952419.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261952419.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Health Care Fund EUR - Historické ceny
FF - Global High Yield Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0740037022.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0740037022.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global High Yield Fund USD - Historické ceny
FF - Global Opportunities Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Opportunities%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0267387255.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0267387255.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Opportunities Fund EUR - Historické ceny
FF - Global Property Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Property%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0237698757.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0237698757.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Property Fund EUR - Historické ceny
FF - Global Property Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Property%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0237698914.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0237698914.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Global Property Fund USD - Historické ceny
FF - China Consumer Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0594300096.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0594300096.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - China Consumer Fund EUR - Historické ceny
FF - China Consumer Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-China%20Consumer%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0594300179.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0594300179.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - China Consumer Fund USD - Historické ceny
FF - China Focus Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-China%20Focus%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0318931192.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0318931192.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - China Focus Fund EUR - Historické ceny
FF - China RMB Bond Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-China%20RMB%20Bond%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0740036131.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0740036131.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - China RMB Bond Fund EUR - Historické ceny
FF - Japan Advantage Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Japan%20Advantage%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0413543058.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0413543058.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Japan Advantage Fund EUR - Historické ceny
FF - Multi Asset Strategic EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Multi%20Asset%20Tactical%20Moderate%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0365262384.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0365262384.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Multi Asset Strategic EUR (hedged) - Historické ceny
FF - Multi Asset Strategic Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Global%20Multi%20Asset%20Tactical%20Moderate%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0267387685.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0267387685.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Multi Asset Strategic Fund EUR - Historické ceny
FF - Pacific Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-Pacific%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0368678339.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0368678339.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - Pacific Fund EUR - Historické ceny
FF - South East Asia Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-South%20East%20Asia%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261946445.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261946445.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - South East Asia Fund EUR - Historické ceny
FF - South East Asia Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-South%20East%20Asia%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0261947096.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261947096.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - South East Asia Fund USD - Historické ceny
FF - Thailand Fund A-ACC-USD - - https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU1224710803.pdf - Správa portfólio manažéra - - - FF - Thailand Fund A-ACC-USD - Historické ceny
FF - US High Yield Fund EURhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro_strd_sk_LU0261953904.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0261953904.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - US High Yield Fund EUR - Historické ceny
FF - US High Yield Fund EUR (hedged)https://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-Euro%20(hedged)_strd_sk_LU0337581549.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0337581549.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - US High Yield Fund EUR (hedged) - Historické ceny
FF - US High Yield Fund USDhttps://www.fidelityworldwideinvestment.com/static/pdf/legal-documents/FF/prospectus/FF_Full_Eng.pdf - Prospekt (statut) https://www.fidelityworldwideinvestment.com/FDS/KIID/FF/sk/FF-US%20High%20Yield%20Fund%20A-ACC-USD_strd_sk_LU0605520377.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.fidelityinternational.com/FILPS/Documents/sk/current/pro.sk.xx.LU0605520377.pdf - Správa portfólio manažéra https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_int.pdf - Polročná správa https://www.chartbook.fid-intl.com/statutory/documents/FF/en/ff_ann.pdf - Výročná správa - FF - US High Yield Fund USD - Historické ceny
BNP Paribas L1
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-multi-asset-income-classic-c-lu1056594234/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-multi-asset-income-classic-c-lu1056594234/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-multi-asset-income-classic-c-lu1056594234/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-multi-asset-income-classic-c-lu1056594234/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-multi-asset-income-classic-c-lu1056594234/ - Výročná správa - BNP Paribas L1 Multi-Asset Income (EUR) - Historické ceny
BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE BALANCEDhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-diversified-world-balanced-classic-c-lu0132151118/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-diversified-world-balanced-classic-c-lu0132151118/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-diversified-world-balanced-classic-c-lu0132151118/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-diversified-world-balanced-classic-c-lu0132151118/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-diversified-world-balanced-classic-c-lu0132151118/ - Výročná správa - BNP PARIBAS L1 SUSTAINABLE ACTIVE BALANCED - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2021 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2021-classic-c-lu0930018931/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2021-classic-c-lu0930018931/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2021-classic-c-lu0930018931/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2021-classic-c-lu0930018931/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2021-classic-c-lu0930018931/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2021 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2021 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2023-classic-c-lu0930019236/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2023-classic-c-lu0930019236/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2023-classic-c-lu0930019236/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2023-classic-c-lu0930019236/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2023-classic-c-lu0930019236/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2023 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2023 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2026-classic-c-lu0930019582/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2026-classic-c-lu0930019582/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2026-classic-c-lu0930019582/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2026-classic-c-lu0930019582/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2026-classic-c-lu0930019582/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2026 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2026 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2028 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2028-classic-c-lu0930019749/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2028-classic-c-lu0930019749/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2028-classic-c-lu0930019749/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2028-classic-c-lu0930019749/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2028-classic-c-lu0930019749/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2028 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2028 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2033-classic-c-lu0930020168/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2033-classic-c-lu0930020168/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2033-classic-c-lu0930020168/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2033-classic-c-lu0930020168/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2033-classic-c-lu0930020168/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2033 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2038-classic-c-lu0930020598/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2038-classic-c-lu0930020598/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2038-classic-c-lu0930020598/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2038-classic-c-lu0930020598/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2038-classic-c-lu0930020598/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2038 (EUR) - Historické ceny
BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2043-classic-c-lu0930020838/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2043-classic-c-lu0930020838/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2043-classic-c-lu0930020838/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2043-classic-c-lu0930020838/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/bnp-paribas-plan-easy-future-2043-classic-c-lu0930020838/ - Výročná správa BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (EUR) - Ostatné dokumenty BNP Paribas Plan Easy Future 2043 (EUR) - Historické ceny
BNPP L1 Bond Euro Premium (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-euro-premium-classic-c-lu0172350877/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-euro-premium-classic-c-lu0172350877/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-euro-premium-classic-c-lu0172350877/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-euro-premium-classic-c-lu0172350877/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-euro-premium-classic-c-lu0172350877/ - Výročná správa - BNPP L1 Bond Euro Premium (EUR) - Historické ceny
BNPP L1 Bond Europe Plushttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-classic-c-lu0010000809/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-classic-c-lu0010000809/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-classic-c-lu0010000809/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-classic-c-lu0010000809/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-europe-plus-classic-c-lu0010000809/ - Výročná správa - BNPP L1 Bond Europe Plus - Historické ceny
BNPP L1 BOND WORLD PLUS (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-world-plus-classic-c-lu0011928255/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-world-plus-classic-c-lu0011928255/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-world-plus-classic-c-lu0011928255/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-world-plus-classic-c-lu0011928255/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/bnp-paribas-l1-bond-world-plus-classic-c-lu0011928255/ - Výročná správa - BNPP L1 BOND WORLD PLUS (EUR) - Historické ceny
BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europehttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-classic-c-lu0377063960/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-classic-c-lu0377063960/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-classic-c-lu0377063960/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-classic-c-lu0377063960/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/bnp-paribas-l1-convertible-bond-best-selection-europe-classic-c-lu0377063960/ - Výročná správa - BNPP L1 Convertible Bond Best Selection Europe - Historické ceny
BNPP L1 Equity Europehttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-l1-equity-europe-classic-c-lu0010012721/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-l1-equity-europe-classic-c-lu0010012721/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-l1-equity-europe-classic-c-lu0010012721/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-l1-equity-europe-classic-c-lu0010012721/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/bnp-paribas-l1-equity-europe-classic-c-lu0010012721/ - Výročná správa - BNPP L1 Equity Europe - Historické ceny
BNPP L1 Sustainable Active Stabilityhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-sustainable-active-allocation-classic-c-lu0087047089/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-sustainable-active-allocation-classic-c-lu0087047089/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-sustainable-active-allocation-classic-c-lu0087047089/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-sustainable-active-allocation-classic-c-lu0087047089/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/bnp-paribas-l1-sustainable-active-allocation-classic-c-lu0087047089/ - Výročná správa - BNPP L1 Sustainable Active Stability - Historické ceny
Franklin Templeton
Franklin Biotechnology Discoveryhttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0109394709-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hgnaolpv - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Biotechnology Discovery - Historické ceny
Franklin Diversified Conservative Fund (EUR)http://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/fondy/fund-detail/18905/Franklin-Diversified-Conservative-Fund - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/fondy/fund-detail/18905/Franklin-Diversified-Conservative-Fund - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/fondy/fund-detail/18905/Franklin-Diversified-Conservative-Fund - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/fondy/fund-detail/18905/Franklin-Diversified-Conservative-Fund - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/fondy/fund-detail/18905/Franklin-Diversified-Conservative-Fund - Výročná správa - Franklin Diversified Conservative Fund (EUR) - Historické ceny
Franklin Euro High Yield (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0131126574-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6tun - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Euro High Yield (EUR) - Historické ceny
Franklin European Corporate Bond(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0496369546-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6rrg - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin European Corporate Bond(EUR) - Historické ceny
Franklin European Dividend Fund (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0645132738-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7bhs - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin European Dividend Fund (EUR) - Historické ceny
Franklin European Growthhttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0122612848-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w5zhe - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin European Growth - Historické ceny
Franklin European Small-Mid Cap Growthhttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0138075311-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w73c6 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin European Small-Mid Cap Growth - Historické ceny
Franklin European Total Return (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0170473374-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4817-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin European Total Return (EUR) - Historické ceny
Franklin Global Convertible Securities (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0727122425-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7vbv - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Global Convertible Securities (USD) - Historické ceny
Franklin Global Fundamental Strat. (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0316494557-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w66lu - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Global Fundamental Strat. (USD) - Historické ceny
Franklin Global Fundamental Strat. H(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0316494987-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w66lu - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hxbvxsa6 - Výročná správa - Franklin Global Fundamental Strat. H(EUR) - Historické ceny
Franklin Global Fundamental Strat.(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0316494805-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w66lu - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hxbvxsa6 - Výročná správa - Franklin Global Fundamental Strat.(EUR) - Historické ceny
Franklin Global Real Estate (EUR) H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0523919115-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w74cp - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Global Real Estate (EUR) H1 - Historické ceny
Franklin Global Real Estate (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0229948087-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w74cp - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Global Real Estate (USD) - Historické ceny
Franklin Global Small-Mid Cap Growthhttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0144644332-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7t5e - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Global Small-Mid Cap Growth - Historické ceny
Franklin Gold & Precious Metals (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0496367763-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7elh - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Gold & Precious Metals (EUR) - Historické ceny
Franklin Gold & Precious Metals (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0496367417-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7elh - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Gold & Precious Metals (USD) - Historické ceny
Franklin High Yieldhttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0131126228-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6z6c - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin High Yield - Historické ceny
Franklin India (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0231205187-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6vy8 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin India (EUR) - Historické ceny
Franklin India (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0231203729-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6vy8 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin India (USD) - Historické ceny
Franklin Japan (JPY)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0116920520-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7ipa - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Japan (JPY) - Historické ceny
Franklin Japan (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0231790832-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7ipa - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Japan (USD) - Historické ceny
Franklin K2 Alternative Strategies (CZK-H1)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU1212701889-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=i2hq18nr - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hxbvxsa6 - Výročná správa - Franklin K2 Alternative Strategies (CZK-H1) - Historické ceny
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU1093756242-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=i2hq18nr - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin K2 Alternative Strategies Fund (EUR) - Historické ceny
Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU1093756168-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=i2hq18nr - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin K2 Alternative Strategies Fund (USD) - Historické ceny
Franklin MENA (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0352132285-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6cr7 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin MENA (EUR) - Historické ceny
Franklin MENA (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0352132103-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6cr7 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin MENA (USD) - Historické ceny
Franklin Mutual European (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0140363002-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6nl9 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual European (EUR) - Historické ceny
Franklin Mutual European (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0109981661-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6nl9 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual European (USD) - Historické ceny
Franklin Mutual Global Discovery (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0211333025-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6fyg - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual Global Discovery (EUR) - Historické ceny
Franklin Mutual Global Discovery (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0211331839-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6fyg - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual Global Discovery (USD) - Historické ceny
Franklin Mutual U.S. Valuehttp://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0070302665-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7gna - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual U.S. Value - Historické ceny
Franklin Mutual U.S. Value (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0140362707-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.cz/downloadsServlet?docid=hu3yq5yk - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Mutual U.S. Value (EUR) - Historické ceny
Franklin Natural Resources (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300741732-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6mi1 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Natural Resources (EUR) - Historické ceny
Franklin Natural Resources (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300736062-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/11610-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Natural Resources (USD) - Historické ceny
Franklin Select U.S. Equity Fund (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0139291818-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4910-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Select U.S. Equity Fund (EUR) - Historické ceny
Franklin Select U.S. Equity Fund (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0098860363-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4910-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Select U.S. Equity Fund (USD) - Historické ceny
Franklin Strategic Income (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300742896-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/11613-AA-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Strategic Income (EUR) - Historické ceny
Franklin Strategic Income (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300737037-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/11613-AA-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Strategic Income (USD) - Historické ceny
Franklin Technology (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0260870158-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4916-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Technology (EUR) - Historické ceny
Franklin Technology (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0109392836-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4916-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin Technology (USD) - Historické ceny
Franklin U.S. Opportunities (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0109391861-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4913-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin U.S. Opportunities (USD) - Historické ceny
Franklin World Perspectives (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390134954-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12783-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin World Perspectives (EUR) - Historické ceny
Franklin World Perspectives (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390134368-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12783-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Franklin World Perspectives (USD) - Historické ceny
Templeton Asian Bond (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0229951891-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4344-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Bond (EUR) - Historické ceny
Templeton Asian Bond (EUR)H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0316493740-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4344-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Bond (EUR)H1 - Historické ceny
Templeton Asian Growth (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0229940001-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/267-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Growth (EUR) - Historické ceny
Templeton Asian Growth (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128522157-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/267-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Growth (USD) - Historické ceny
Templeton Asian Smaller Companies(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390135415-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12898-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Smaller Companies(EUR) - Historické ceny
Templeton Asian Smaller Companies(USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390135332-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12898-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Asian Smaller Companies(USD) - Historické ceny
Templeton BRIC (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0229946628-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4343-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton BRIC (EUR) - Historické ceny
Templeton BRIC (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0229945570-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4343-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton BRIC (USD) - Historické ceny
Templeton Eastern Europe (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0078277505-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/1921-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Eastern Europe (EUR) - Historické ceny
Templeton Emerging Markets (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128522744-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/250-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Markets (USD) - Historické ceny
Templeton Emerging Markets Balanced(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0608807516-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7djg - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Markets Balanced(EUR) - Historické ceny
Templeton Emerging Markets Bond (CHF)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0486624637-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7kqw - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Markets Bond (CHF) - Historické ceny
Templeton Emerging Markets Bond (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0478345209-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/500-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Markets Bond (USD) - Historické ceny
Templeton Emerging Markets Fund (EUR)H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0626262082-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w6dry - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Markets Fund (EUR)H1 - Historické ceny
Templeton Emerging Small Comp.(EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300743431-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/11615-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Small Comp.(EUR) - Historické ceny
Templeton Emerging Small Comp.(USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0300738514-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.cz/downloadsServlet?docid=gr5d87mm - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Emerging Small Comp.(USD) - Historické ceny
Templeton Euroland (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0093666013-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/2213-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Euroland (EUR) - Historické ceny
Templeton Frontier Markets (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390137031-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12904-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Frontier Markets (EUR) - Historické ceny
Templeton Frontier Markets (EUR) H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0496363770-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/12904-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Frontier Markets (EUR) H1 - Historické ceny
Templeton Frontier Markets (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0390136736-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w76eu - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Frontier Markets (USD) - Historické ceny
Templeton Global (Euro)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128520375-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/1339-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global (Euro) - Historické ceny
Templeton Global (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128525929-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.cz/downloadsServlet?docid=hu3yqlje - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global (USD) - Historické ceny
Templeton Global Balanced (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0195953822-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w62m0 - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Balanced (EUR) - Historické ceny
Templeton Global Balanced (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128525689-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/309-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Balanced (USD) - Historické ceny
Templeton Global Bond (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0152980495-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4818-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Bond (EUR) - Historické ceny
Templeton Global Bond (EUR) H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0294219869-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4818-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Bond (EUR) H1 - Historické ceny
Templeton Global Bond (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0252652382-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/256-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Bond (USD) - Historické ceny
Templeton Global Equity Income (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0211327993-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/2182-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Equity Income (USD) - Historické ceny
Templeton Global Income Fund A EUR Caphttps://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) https://www.franklintempleton.sk/sk-sk/advisor/dokumentry/kiid - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hu3w7ai6 - Správa portfólio manažéra https://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa https://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=hxbvxsa6 - Výročná správa - Templeton Global Income Fund A EUR Cap - Historické ceny
Templeton Global Smaller Companies (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128526141-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/271-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Smaller Companies (USD) - Historické ceny
Templeton Global Total Return (EUR)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0260870661-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4819-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Total Return (EUR) - Historické ceny
Templeton Global Total Return (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0170475312-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4819-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Total Return (USD) - Historické ceny
Templeton Global Total Return(CHF)H1http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0450468185-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/4819-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Global Total Return(CHF)H1 - Historické ceny
Templeton Growth (Euro)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0114760746-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/2402-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Growth (Euro) - Historické ceny
Templeton China (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0052750758-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/317-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton China (USD) - Historické ceny
Templeton Latin America (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128526570-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/491-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Latin America (USD) - Historické ceny
Templeton Thailand(USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0078275988-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/645-Z-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton Thailand(USD) - Historické ceny
Templeton USD Liquid Reserve (USD)http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc7 - Prospekt (statut) http://www.franklintempleton.sk/content-kiid/kiid/sk-SK/KII-LU0128526901-SK-sk-SK.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.franklintempleton.sk/content-common/fact-sheet/sk_SK/local-SK/307-A-fact-sheet.pdf - Správa portfólio manažéra http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc5 - Polročná správa http://www.franklintempleton.sk/downloadsServlet?docid=gr3nsvc4 - Výročná správa - Templeton USD Liquid Reserve (USD) - Historické ceny
Generali Invest CEE plc
Generali Premium Balanced Fund (EUR)http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html - Prospekt (statut) http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html - Správa portfólio manažéra http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html - Polročná správa http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-vyvazeny-fond.html - Výročná správa - Generali Premium Balanced Fund (EUR) - Historické ceny
Generali Premium Conservative Fund (EUR)http://www.generali-investments.sk/Prospekt_EN_en.pdf - Prospekt (statut) http://www.generali-investments.sk/sk_KID_GPI_FKN_EUR.pdf - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premiovy-konzervativny-fond.html - Správa portfólio manažéra http://www.generali-investments.sk/o-nas/vyrocne-a-polrocne-spravy.html - Polročná správa http://www.generali-investments.sk/o-nas/vyrocne-a-polrocne-spravy.html - Výročná správa - Generali Premium Conservative Fund (EUR) - Historické ceny
Generali Premium Dynamic Fund (EUR)http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premium-dynamic-fund.html - Prospekt (statut) http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premium-dynamic-fund.html - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premium-dynamic-fund.html - Správa portfólio manažéra http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premium-dynamic-fund.html - Polročná správa http://www.generali-investments.sk/produkty/investicie-v-eur/fondy/generali-premium-dynamic-fund.html - Výročná správa - Generali Premium Dynamic Fund (EUR) - Historické ceny
NN Investment Partners
NN (L) Absolute Return Bondhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0809670986_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0809670986_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0809670986.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0809670986.htm - Výročná správa - NN (L) Absolute Return Bond - Historické ceny
NN (L) Asia Income (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0113303043_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0113303043_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113303043.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113303043.htm - Výročná správa - NN (L) Asia Income (USD) - Historické ceny
NN (L) Banking & Insurance (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0332192458_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0332192458_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0332192458.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0332192458.htm - Výročná správa - NN (L) Banking & Insurance (EUR) - Historické ceny
NN (L) Banking & Insurance (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121172307_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121172307_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121172307.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121172307.htm - Výročná správa - NN (L) Banking & Insurance (USD) - Historické ceny
NN (L) Commodity Enhancedhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0518135024_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0518135024_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0518135024.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0518135024.htm - Výročná správa - NN (L) Commodity Enhanced - Historické ceny
NN (L) Communication Services (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0332194314_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0332194314_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0332194314.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0332194314.htm - Výročná správa - NN (L) Communication Services (EUR) - Historické ceny
NN (L) Communication Services (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121205750_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121205750_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121205750.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121205750.htm - Výročná správa - NN (L) Communication Services (USD) - Historické ceny
NN (L) Consumer Goods (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121203037_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121203037_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121203037.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121203037.htm - Výročná správa - NN (L) Consumer Goods (USD) - Historické ceny
NN (L) Emerging Europe Equity (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0113311731_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0113311731_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113311731.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113311731.htm - Výročná správa - NN (L) Emerging Europe Equity (EUR) - Historické ceny
NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0799828818_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0799828818_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0799828818.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0799828818.htm - Výročná správa - NN (L) Emerging Markets High Dividend (USD) - Historické ceny
NN (L) Energy (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121175821_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121175821_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121175821.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121175821.htm - Výročná správa - NN (L) Energy (USD) - Historické ceny
NN (L) Euro Equityhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0113307978_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0113307978_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113307978.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113307978.htm - Výročná správa - NN (L) Euro Equity - Historické ceny
NN (L) Euro Fixed Incomehttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546918151_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546918151_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546918151.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546918151.htm - Výročná správa - NN (L) Euro Fixed Income - Historické ceny
NN (L) Euro High Dividend (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0127786860_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0127786860_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0127786860.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0127786860.htm - Výročná správa - NN (L) Euro High Dividend (EUR) - Historické ceny
NN (L) Euro Liquidityhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546916965_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546916965_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546916965.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546916965.htm - Výročná správa - NN (L) Euro Liquidity - Historické ceny
NN (L) Euromix Bond (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546916619_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546916619_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546916619.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546916619.htm - Výročná správa - NN (L) Euromix Bond (EUR) - Historické ceny
NN (L) European Equity (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0082087510_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0082087510_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0082087510.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0082087510.htm - Výročná správa - NN (L) European Equity (EUR) - Historické ceny
NN (L) European High Dividend (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0205352882_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0205352882_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0205352882.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0205352882.htm - Výročná správa - NN (L) European High Dividend (EUR) - Historické ceny
NN (L) European High Yield - P Cap EURhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0529381476_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0529381476_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0529381476.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0529381476.htm - Výročná správa - NN (L) European High Yield - P Cap EUR - Historické ceny
NN (L) European Real Estatehttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121177280_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121177280_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121177280.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121177280.htm - Výročná správa - NN (L) European Real Estate - Historické ceny
NN (L) First Class Multi Asset - P Cap (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0809674541_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0809674541_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0809674541.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0809674541.htm - Výročná správa - NN (L) First Class Multi Asset - P Cap (EUR) - Historické ceny
NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0922501720_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0922501720_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0922501720.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0922501720.htm - Výročná správa - NN (L) First Class Yield Opportunities (EUR) - Historické ceny
NN (L) Food & Beverages (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121192677_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121192677_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121192677.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121192677.htm - Výročná správa - NN (L) Food & Beverages (USD) - Historické ceny
NN (L) Global Bond Opportunitieshttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546921882_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546921882_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546921882.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546921882.htm - Výročná správa - NN (L) Global Bond Opportunities - Historické ceny
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0250170304_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0250170304_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0250170304.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0250170304.htm - Výročná správa - NN (L) Global Equity Impact Opportunities (EUR) - Historické ceny
NN (L) Global High Dividend (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0146257711_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0146257711_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0146257711.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0146257711.htm - Výročná správa - NN (L) Global High Dividend (EUR) - Historické ceny
NN (L) Global High Yieldhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0548664886_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0548664886_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0548664886.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0548664886.htm - Výročná správa - NN (L) Global High Yield - Historické ceny
NN (L) Global Real Estate (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0250183208_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0250183208_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0250183208.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0250183208.htm - Výročná správa - NN (L) Global Real Estate (EUR) - Historické ceny
NN (L) Greater China Equity (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121204944_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121204944_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121204944.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121204944.htm - Výročná správa - NN (L) Greater China Equity (USD) - Historické ceny
NN (L) Health Carehttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121188642_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121188642_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121188642.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121188642.htm - Výročná správa - NN (L) Health Care - Historické ceny
NN (L) Health Care - P Cap EURhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0341736568_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0341736568_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0341736568.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0341736568.htm - Výročná správa - NN (L) Health Care - P Cap EUR - Historické ceny
NN (L) Health Care P Cap EUR Hhttps://www.nnip.com/private/LU/en/Funds/view/name/NN-L-Health-Care-P-Cap-EUR-hedged-ii-/isin/LU0546688564.htm - Prospekt (statut) https://www.nnip.com/private/LU/en/Funds/view/name/NN-L-Health-Care-P-Cap-EUR-hedged-ii-/isin/LU0546688564.htm - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://www.nnip.com/private/LU/en/Funds/view/name/NN-L-Health-Care-P-Cap-EUR-hedged-ii-/isin/LU0546688564.htm - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/private/LU/en/Funds/view/name/NN-L-Health-Care-P-Cap-EUR-hedged-ii-/isin/LU0546688564.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/private/LU/en/Funds/view/name/NN-L-Health-Care-P-Cap-EUR-hedged-ii-/isin/LU0546688564.htm - Výročná správa - NN (L) Health Care P Cap EUR H - Historické ceny
NN (L) Industrials (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0152718507_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0152718507_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0152718507.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0152718507.htm - Výročná správa - NN (L) Industrials (EUR) - Historické ceny
NN (L) Information Technologyhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121174428_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121174428_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121174428.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121174428.htm - Výročná správa - NN (L) Information Technology - Historické ceny
NN (L) International – Central European Equity (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/RWS_P_237367 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0176676459_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0176676459_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0176676459.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0176676459.htm - Výročná správa - NN (L) International – Central European Equity (EUR) - Historické ceny
NN (L) International Romanian Equity - P Cap EURhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/RWS_P_237367 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU1280298693_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU1280298693_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU1280298693.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU1280298693.htm - Výročná správa - NN (L) International Romanian Equity - P Cap EUR - Historické ceny
NN (L) International Slovak Bond (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/RWS_P_237367 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU1134493573_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU1134493573_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU1134493573.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU1134493573.htm - Výročná správa - NN (L) International Slovak Bond (EUR) - Historické ceny
NN (L) Japan Equityhttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0113305683_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0113305683_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113305683.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113305683.htm - Výročná správa - NN (L) Japan Equity - Historické ceny
NN (L) Latin America Equity (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0113302664_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0113302664_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113302664.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0113302664.htm - Výročná správa - NN (L) Latin America Equity (USD) - Historické ceny
NN (L) Materialshttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121174006_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121174006_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121174006.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121174006.htm - Výročná správa - NN (L) Materials - Historické ceny
NN (L) Patrimonial Aggressivehttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044097 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121216526_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121216526_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121216526.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121216526.htm - Výročná správa - NN (L) Patrimonial Aggressive - Historické ceny
NN (L) Patrimonial Balanced Eurohttps://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044097 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121217920_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121217920_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121217920.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121217920.htm - Výročná správa - NN (L) Patrimonial Balanced Euro - Historické ceny
NN (L) Prestige & Luxe (EUR)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121202492_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121202492_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121202492.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121202492.htm - Výročná správa - NN (L) Prestige & Luxe (EUR) - Historické ceny
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0082087940_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0082087940_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0082087940.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0082087940.htm - Výročná správa - NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (USD) - Historické ceny
NN (L) US Factor Credit (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546914754_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546914754_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546914754.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546914754.htm - Výročná správa - NN (L) US Factor Credit (USD) - Historické ceny
NN (L) US High Dividend (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0214495557_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0214495557_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0214495557.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0214495557.htm - Výročná správa - NN (L) US High Dividend (USD) - Historické ceny
NN (L) Utilities (USD)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0121207376_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0121207376_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121207376.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0121207376.htm - Výročná správa - NN (L) Utilities (USD) - Historické ceny
NN Food & Beverages - P Cap EUR (hedged)https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/IWP_044096 - Prospekt (statut) https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/KIID_LU0546912469_SK_SK - Kľúčové informácie pre investorov - KIID https://api.nnip.com/DocumentsApi/files/FACTSHEET_LU0546912469_SK_SK - Správa portfólio manažéra https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546912469.htm - Polročná správa https://www.nnip.com/SK_sk/private/Fondy/Prehlad-fondov/view/name/fund/isin/LU0546912469.htm - Výročná správa - NN Food & Beverages - P Cap EUR (hedged) - Historické ceny
Parvest
Parvest Aqua (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-aqua-classic-c-lu1165135440/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-aqua-classic-c-lu1165135440/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-aqua-classic-c-lu1165135440/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-aqua-classic-c-lu1165135440/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-aqua-classic-c-lu1165135440/ - Výročná správa - Parvest Aqua (EUR) - Historické ceny
PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v350-classic-c-lu0823447643/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v350-classic-c-lu0823447643/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v350-classic-c-lu0823447643/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v350-classic-c-lu0823447643/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v350-classic-c-lu0823447643/ - Výročná správa PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - Ostatné dokumenty PARVEST BOND ABSOLUTE RETURN V350 - Historické ceny
Parvest Bond Absolute Return V700 (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v700-classic-c-lu1104114647/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v700-classic-c-lu1104114647/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v700-classic-c-lu1104114647/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v700-classic-c-lu1104114647/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-absolute-return-v700-classic-c-lu1104114647/ - Výročná správa - Parvest Bond Absolute Return V700 (USD) - Historické ceny
Parvest Bond Eurohttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-classic-c-lu0075938133/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-classic-c-lu0075938133/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-classic-c-lu0075938133/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-classic-c-lu0075938133/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-classic-c-lu0075938133/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro - Historické ceny
Parvest Bond Euro Corporatehttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-corporate-classic-c-lu0131210360/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-corporate-classic-c-lu0131210360/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-corporate-classic-c-lu0131210360/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-corporate-classic-c-lu0131210360/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-corporate-classic-c-lu0131210360/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro Corporate - Historické ceny
Parvest Bond Euro Governmenthttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-government-classic-c-lu0111548326/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-government-classic-c-lu0111548326/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-government-classic-c-lu0111548326/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-government-classic-c-lu0111548326/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-government-classic-c-lu0111548326/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro Government - Historické ceny
Parvest Bond Euro High Yield (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-high-yield-classic-c-lu0823380802/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-high-yield-classic-c-lu0823380802/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-high-yield-classic-c-lu0823380802/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-high-yield-classic-c-lu0823380802/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-high-yield-classic-c-lu0823380802/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro High Yield (EUR) - Historické ceny
Parvest Bond Euro Inflation-Linkedhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-inflation-linked-classic-c-lu0190304583/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-inflation-linked-classic-c-lu0190304583/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-inflation-linked-classic-c-lu0190304583/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-inflation-linked-classic-c-lu0190304583/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-inflation-linked-classic-c-lu0190304583/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro Inflation-Linked - Historické ceny
Parvest Bond Euro Medium Termhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-medium-term-classic-c-lu0086914362/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-medium-term-classic-c-lu0086914362/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-medium-term-classic-c-lu0086914362/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-medium-term-classic-c-lu0086914362/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-medium-term-classic-c-lu0086914362/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro Medium Term - Historické ceny
Parvest Bond Euro Short Termhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-short-term-classic-c-lu0212175227/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-short-term-classic-c-lu0212175227/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-short-term-classic-c-lu0212175227/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-short-term-classic-c-lu0212175227/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-euro-short-term-classic-c-lu0212175227/ - Výročná správa - Parvest Bond Euro Short Term - Historické ceny
Parvest Bond USA High Yieldhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usa-high-yield-classic-h-eur-c-lu0194437363/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usa-high-yield-classic-h-eur-c-lu0194437363/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usa-high-yield-classic-h-eur-c-lu0194437363/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usa-high-yield-classic-h-eur-c-lu0194437363/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usa-high-yield-classic-h-eur-c-lu0194437363/ - Výročná správa - Parvest Bond USA High Yield - Historické ceny
Parvest Bond USD Short Durationhttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usd-short-duration-classic-h-eur-c-lu0194436803/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usd-short-duration-classic-h-eur-c-lu0194436803/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usd-short-duration-classic-h-eur-c-lu0194436803/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usd-short-duration-classic-h-eur-c-lu0194436803/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-usd-short-duration-classic-h-eur-c-lu0194436803/ - Výročná správa - Parvest Bond USD Short Duration - Historické ceny
Parvest Bond World Emerginghttp://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-classic-c-lu0089276934/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-classic-c-lu0089276934/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-classic-c-lu0089276934/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-classic-c-lu0089276934/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-classic-c-lu0089276934/ - Výročná správa - Parvest Bond World Emerging - Historické ceny
Parvest Bond World Emerging Local (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-local-classic-c-lu0823386163/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-local-classic-c-lu0823386163/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-local-classic-c-lu0823386163/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-local-classic-c-lu0823386163/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-emerging-local-classic-c-lu0823386163/ - Výročná správa - Parvest Bond World Emerging Local (USD) - Historické ceny
Parvest Bond World High Yield (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-classic-c-lu0823388615/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-classic-c-lu0823388615/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-classic-c-lu0823388615/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-classic-c-lu0823388615/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-classic-c-lu0823388615/ - Výročná správa Parvest Bond World High Yield (EUR) - Ostatné dokumenty Parvest Bond World High Yield (EUR) - Historické ceny
Parvest Bond World High Yield Short Duration (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-short-duration-classic-d-lu1022394313/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-short-duration-classic-d-lu1022394313/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-short-duration-classic-d-lu1022394313/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-short-duration-classic-d-lu1022394313/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/fixed-income/parvest-bond-world-high-yield-short-duration-classic-d-lu1022394313/ - Výročná správa - Parvest Bond World High Yield Short Duration (USD) - Historické ceny
Parvest Commodities (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/parvest-commodities-classic-h-eur-c-lu0823449425/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/parvest-commodities-classic-h-eur-c-lu0823449425/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/parvest-commodities-classic-h-eur-c-lu0823449425/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/parvest-commodities-classic-h-eur-c-lu0823449425/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/alternatives-other/parvest-commodities-classic-h-eur-c-lu0823449425/ - Výročná správa - Parvest Commodities (USD) - Historické ceny
Parvest Convertible Bond World (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parvest-convertible-bond-world-classic-rh-eur-c-lu0823394852/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parvest-convertible-bond-world-classic-rh-eur-c-lu0823394852/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parvest-convertible-bond-world-classic-rh-eur-c-lu0823394852/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parvest-convertible-bond-world-classic-rh-eur-c-lu0823394852/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parvest-convertible-bond-world-classic-rh-eur-c-lu0823394852/ - Výročná správa Parvest Convertible Bond World (EUR) - Ostatné dokumenty Parvest Convertible Bond World (EUR) - Historické ceny
PARVEST Equity Best Selection World Classic (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-best-selection-world-classic-c-lu0956005226/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-best-selection-world-classic-c-lu0956005226/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-best-selection-world-classic-c-lu0956005226/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-best-selection-world-classic-c-lu0956005226/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-best-selection-world-classic-c-lu0956005226/ - Výročná správa - PARVEST Equity Best Selection World Classic (EUR) - Historické ceny
Parvest Equity Brazil (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-brazil-classic-c-lu0265266980/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-brazil-classic-c-lu0265266980/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-brazil-classic-c-lu0265266980/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-brazil-classic-c-lu0265266980/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-brazil-classic-c-lu0265266980/ - Výročná správa - Parvest Equity Brazil (USD) - Historické ceny
Parvest Equity High Dividend USA (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-high-dividend-usa-classic-h-eur-c-lu0823407936/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-high-dividend-usa-classic-h-eur-c-lu0823407936/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-high-dividend-usa-classic-h-eur-c-lu0823407936/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-high-dividend-usa-classic-h-eur-c-lu0823407936/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-high-dividend-usa-classic-h-eur-c-lu0823407936/ - Výročná správa - Parvest Equity High Dividend USA (USD) - Historické ceny
Parvest Equity China (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-china-classic-c-lu0823426308/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-china-classic-c-lu0823426308/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-china-classic-c-lu0823426308/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-china-classic-c-lu0823426308/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-china-classic-c-lu0823426308/ - Výročná správa - Parvest Equity China (USD) - Historické ceny
Parvest Equity India (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-india-classic-c-lu0823428932/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-india-classic-c-lu0823428932/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-india-classic-c-lu0823428932/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-india-classic-c-lu0823428932/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-india-classic-c-lu0823428932/ - Výročná správa - Parvest Equity India (USD) - Historické ceny
Parvest Equity Indonesia (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-indonesia-classic-c-lu0823430243/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-indonesia-classic-c-lu0823430243/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-indonesia-classic-c-lu0823430243/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-indonesia-classic-c-lu0823430243/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-indonesia-classic-c-lu0823430243/ - Výročná správa - Parvest Equity Indonesia (USD) - Historické ceny
Parvest Equity Japan (JPY)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-classic-h-eur-c-lu0194438338/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-classic-h-eur-c-lu0194438338/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-classic-h-eur-c-lu0194438338/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-classic-h-eur-c-lu0194438338/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-classic-h-eur-c-lu0194438338/ - Výročná správa - Parvest Equity Japan (JPY) - Historické ceny
Parvest Equity Japan Small Cap (JPY)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-small-cap-classic-h-eur-c-lu0194438841/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-small-cap-classic-h-eur-c-lu0194438841/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-small-cap-classic-h-eur-c-lu0194438841/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-small-cap-classic-h-eur-c-lu0194438841/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-japan-small-cap-classic-h-eur-c-lu0194438841/ - Výročná správa - Parvest Equity Japan Small Cap (JPY) - Historické ceny
Parvest Equity Latin America (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-latin-america-classic-c-lu0075933415/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-latin-america-classic-c-lu0075933415/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-latin-america-classic-c-lu0075933415/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-latin-america-classic-c-lu0075933415/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-latin-america-classic-c-lu0075933415/ - Výročná správa - Parvest Equity Latin America (USD) - Historické ceny
Parvest Equity Russia Opportunities (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-russia-opportunities-classic-c-lu0265268689/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-russia-opportunities-classic-c-lu0265268689/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-russia-opportunities-classic-c-lu0265268689/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-russia-opportunities-classic-c-lu0265268689/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-russia-opportunities-classic-c-lu0265268689/ - Výročná správa - Parvest Equity Russia Opportunities (USD) - Historické ceny
Parvest Equity USA (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-classic-h-eur-c-lu0194435318/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-classic-h-eur-c-lu0194435318/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-classic-h-eur-c-lu0194435318/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-classic-h-eur-c-lu0194435318/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-classic-h-eur-c-lu0194435318/ - Výročná správa - Parvest Equity USA (USD) - Historické ceny
Parvest Equity USA Growth (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-growth-classic-h-eur-c-lu0823434401/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-growth-classic-h-eur-c-lu0823434401/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-growth-classic-h-eur-c-lu0823434401/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-growth-classic-h-eur-c-lu0823434401/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-growth-classic-h-eur-c-lu0823434401/ - Výročná správa - Parvest Equity USA Growth (USD) - Historické ceny
Parvest Equity USA Mid Cap (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-mid-cap-classic-h-eur-c-lu0212196652/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-mid-cap-classic-h-eur-c-lu0212196652/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-mid-cap-classic-h-eur-c-lu0212196652/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-mid-cap-classic-h-eur-c-lu0212196652/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-mid-cap-classic-h-eur-c-lu0212196652/ - Výročná správa - Parvest Equity USA Mid Cap (USD) - Historické ceny
Parvest Equity USA Small Cap (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-small-cap-classic-h-eur-c-lu0251806666/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-small-cap-classic-h-eur-c-lu0251806666/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-small-cap-classic-h-eur-c-lu0251806666/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-small-cap-classic-h-eur-c-lu0251806666/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-usa-small-cap-classic-h-eur-c-lu0251806666/ - Výročná správa - Parvest Equity USA Small Cap (USD) - Historické ceny
Parvest Equity World Emerging (USD)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-emerging-classic-c-lu0823413587/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-emerging-classic-c-lu0823413587/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-emerging-classic-c-lu0823413587/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-emerging-classic-c-lu0823413587/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-emerging-classic-c-lu0823413587/ - Výročná správa - Parvest Equity World Emerging (USD) - Historické ceny
Parvest Equity World Low Volatility (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-low-volatility-classic-c-lu0823417810/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-low-volatility-classic-c-lu0823417810/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-low-volatility-classic-c-lu0823417810/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-low-volatility-classic-c-lu0823417810/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-equity-world-low-volatility-classic-c-lu0823417810/ - Výročná správa Parvest Equity World Low Volatility (EUR) - Ostatné dokumenty Parvest Equity World Low Volatility (EUR) - Historické ceny
Parvest Smart Food (EUR)http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/ - Prospekt (statut) http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/ - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/ - Správa portfólio manažéra http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/ - Polročná správa http://www.bnpparibas-ip.sk/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-smart-food-classic-c-lu1165137149/ - Výročná správa - Parvest Smart Food (EUR) - Historické ceny
Pioneer Asset Management S.A.
Amundi F. II Absolute Return Multi-Strategy (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAbsoluteReturnEquilibrium&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAbsoluteReturnEquilibrium&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAbsoluteReturnEquilibrium&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAbsoluteReturnEquilibrium&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAbsoluteReturnEquilibrium&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Absolute Return Multi-Strategy (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Asia (Ex. Japan) Equity (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Asia (Ex. Japan) Equity (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Asia (Ex. Japan) Equity (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFPacificExJapanEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Asia (Ex. Japan) Equity (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Emer. Markets Bond Local Curr. (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Emer. Markets Bond Local Curr. (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Emer. Markets Bond Local Curr. (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBondLocalCurrencies&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Emer. Markets Bond Local Curr. (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Europe and Medit. Eq. (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Europe and Medit. Eq. (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Europe and Medit. Eq. (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEasternEuropeanEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Europe and Medit. Eq. (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Markets Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Markets Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Markets Bond (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsBond&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Markets Bond (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Markets Equity (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Markets Equity (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Emerging Markets Equity (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEmergingMarketsEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Emerging Markets Equity (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Aggregate Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroAggregateBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroAggregateBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroAggregateBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroAggregateBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroAggregateBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Aggregate Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Corporate Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Corporate Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Corporate Short - Term (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateShortTerm&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateShortTerm&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateShortTerm&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateShortTerm&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateShortTerm&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Corporate Short - Term (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro High Yield (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroHighYield&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro High Yield (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Short -Term (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Short -Term (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euro Strategic Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroStrategicBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroStrategicBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroStrategicBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroStrategicBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroStrategicBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Euro Strategic Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Euroland Equity (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEurolandEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEurolandEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEurolandEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEurolandEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEurolandEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Euroland Equity (USD) - Historické ceny
Amundi F. II European Equity Value (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II European Equity Value (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II European Equity Value (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanEquityValue&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II European Equity Value (USD) - Historické ceny
Amundi F. II European Potential (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II European Potential (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II European Potential (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanPotential&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II European Potential (USD) - Historické ceny
Amundi F. II European Research (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II European Research (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II European Research (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuropeanResearch&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II European Research (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Global Aggregate Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Global Aggregate Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Global Aggregate Bond (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalAggregateBond&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Global Aggregate Bond (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Global Balanced (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Global Balanced (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Global Balanced (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalFlexible&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Global Balanced (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Global Ecology (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Global Ecology (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Global Ecology (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalEcology&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Global Ecology (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Global Equity Target Income (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalDiversifiedEquity13030&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalDiversifiedEquity13030&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalDiversifiedEquity13030&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalDiversifiedEquity13030&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalDiversifiedEquity13030&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Global Equity Target Income (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II China Equity (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II China Equity (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II China Equity (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II China Equity (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Japanese Equity (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Japanese Equity (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Japanese Equity (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFJapaneseEquity&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Japanese Equity (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Global High Yield (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Global High Yield (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Global High Yield (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalHighYield&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Global High Yield (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Global Select (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Global Select (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Global Select (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFGlobalSelect&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Global Select (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer N. America Basic Value (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer N. America Basic Value (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer N. America Basic Value (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFNorthAmericanBasicValue&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer N. America Basic Value (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Strategic Income (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Strategic Income (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer Strategic Income (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFStrategicIncome&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer Strategic Income (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Dollar Short-Term (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarShortTerm&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Dollar Short-Term (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Fundamental Growth (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Fundamental Growth (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Fundamental Growth (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchGrowth&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Fundamental Growth (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. High Yield (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. High Yield (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. High Yield (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSHighYield&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. High Yield (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Mid Cap Value (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Mid Cap Value (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Mid Cap Value (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSMidCapValue&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Mid Cap Value (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Research (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Research (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Research (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearch&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Research (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Research Value (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Research Value (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer U.S. Research Value (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSResearchValue&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer U.S. Research Value (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer USD Aggregate Bond (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer USD Aggregate Bond (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Pioneer USD Aggregate Bond (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFUSDollarAggregateBond&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Pioneer USD Aggregate Bond (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Real Assets Target Income (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Real Assets Target Income (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Real Assets Target Income (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFRealAssetsTargetIncome&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Real Assets Target Income (USD) - Historické ceny
Amundi F. II Top European Players (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II Top European Players (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II Top European Players (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFTopEuropeanPlayers&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II Top European Players (USD) - Historické ceny
Amundi F. II U.S. Pioneer Fund (EUR)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=EUR - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=EUR - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=EUR - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=EUR - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=EUR - Výročná správa - Amundi F. II U.S. Pioneer Fund (EUR) - Historické ceny
Amundi F. II U.S. Pioneer Fund (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFAmerica&class=USD - Výročná správa - Amundi F. II U.S. Pioneer Fund (USD) - Historické ceny
Amundi Funds II - Euro Bond (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroBond&class=USD - Výročná správa - Amundi Funds II - Euro Bond (USD) - Historické ceny
Amundi Funds II - Euro Corporate Bond (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroCorporateBond&class=USD - Výročná správa - Amundi Funds II - Euro Corporate Bond (USD) - Historické ceny
Amundi Funds II - Euro Short-Term (USD)http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=USD - Prospekt (statut) http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=USD - Kľúčové informácie pre investorov - KIID http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=USD - Správa portfólio manažéra http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=USD - Polročná správa http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/ZakladneUdaje.asp?fond=PFEuroShortTerm&class=USD - Výročná správa - Amundi Funds II - Euro Short-Term (USD) - Historické ceny