Zvýšili sme váhu akcií

    • Denná glosa

Na Investičnom výbore minulý štvrtok sme sa v rámci našej globálnej alokácie aktív rozhodli zvýšiť váhu akcií. Konkrétne sme znížili naše celkové akciové podváženie na polovicu z -50 % na -25 % medzi neutrálnou a minimálnou akciovou alokáciou. Pritom sme toto absolútne akciové navýšenie urobili tak, že jeho polovicu sme realizovali nákupom akcií v rozvíjajúcej sa Ázii na čele s Čínou, štvrtinu nákupom akcií v Latinskej Amerike a štvrtinu nákupom akcií v Austrálii.

Zvýšili sme váhu akcií

Kľúčovou investičnou tézou stojacou za týmto rozhodnutím je skutočnosť, že ukončenie drakonických protipandemických opatrení v Číne a znovuotvorenie druhej najväčšej ekonomiky sveta by malo v nasledujúcich kvartáloch prispieť k podstatne rýchlejšiemu ekonomickému rastu ázijského regiónu, než sme ešte pred niekoľkými mesiacmi očakávali. To by sa zároveň malo pozitívne prejaviť na dynamike korporátnych fundamentov – tržby, zisky a cash flow – lokálnych burzovo obchodovaných korporácií. Zároveň by mal silnejší než pôvodne očakávaný rast ázijského regiónu prispieť k výraznému zvýšeniu dopytu po komoditách, vrátane nárastu ich cien, čo by malo zase následne podporiť ekonomiky v Latinskej ekonomike a Austrálii.


Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›