Zvýšili sme akciové podváženie

    • Týždeň na finančných trhoch

Na Investičnom výbore minulý štvrtok sme rozhodli o zvýšení akciového podváženia z 50 % na -62,5 % medzi neutrálnou a minimálnou akciovou alokáciou, a to prostredníctvom predaja akciových pozícií naprieč celými globálnymi akciovými trhmi.

K tomuto kroku nás pritom viedlo niekoľko dôvodov. Po prvé globálne akciové trhy podľa najširšieho indexu MSCI All Country World pripisujú od začiatku roka veľmi solídny zisk 8 % a aspoň čiastočné vyberanie ziskov by preto rozhodne mohlo v nasledujúcom období prísť na program dňa. Po druhé je súčasná globálna akciová riziková prémia na najnižšej úrovni od roku 2010, čo znamená, že sú akcie na relatívnej báze voči dlhopisom pomerne veľmi drahé. A konečne po tretie naše aktuálne uvažované základné scenáre budúceho globálneho ekonomického vývoja tiež indikujú, že sa v nasledujúcom období akciám pravdepodobne príliš dariť nebude. Prvým základným scenárom je pritom globálna ekonomická recesia, ktorú síce v tejto chvíli trhový konsenzus nepredpokladá, avšak početné indikátory, ako napríklad silne investované výnosové krivky, zreteľne naznačujú, že pravdepodobnosť realizácie tohto scenára nie je vôbec zanedbateľná. Ak by sa tento ekonomický scenár skutočne realizoval, pre akcie by to samozrejme bola výrazne negatívna správa, pretože korporátna ziskovosť by mala silnú tendenciu prudko klesať, čo by sa takmer s istotou odrazilo v poklese cien akcií. Naším druhým základným ekonomickým scenárom je potom možnosť, že sa síce svetová ekonomika recesii vyhne, avšak, aj kvôli extrémne utiahnutému trhu práce vo všetkých kľúčových ekonomikách, sa inflácia usadí na silne zvýšených úrovniach výrazne nad inflačnými cieľmi kľúčových centrálnych bánk, niekde okolo 5-6 %. To kľúčové centrálne banky prinútia udržiavať základné úrokové sadzby na silne zvýšených úrovniach po oveľa dlhšiu dobu, než je teraz v cenách úrokových inštrumentov zacenené. Tento ekonomický scenár by potom opäť veľmi pravdepodobne tiež znamenal recesiu korporátnych ziskov a to napriek podstatne vyšším nákladom dlhového kapitálu. Fed totiž za posledný rok zvýšil základnú úrokovú sadzbu fed funds rate o takmer 500 bázických bodov, čo predstavuje najrýchlejšie a najstrmšie zvyšovanie úrokových sadzieb od čias Paul Volckera zo začiatku 80. rokov minulého storočia.
 
Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, na akciových trhoch bol relatívny pokoj, pretože najširší globálny akciový index MSCI All Country World poklesol o nepatrných 0,3 %. Dlhopisovým trhom sa na ich pomery darilo o niečo horšie, pretože najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond oslabil o 0,5 %. Komoditné trhy podľa indexu Bloomberg Commodity potom oslabili o 2,1%.
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›