Zisky amerických korporácií pravdepodobne nie sú udržateľné

    • Denná glosa

Agentúra Bloomberg vyprodukovala veľmi zaujímavý graf, ktorý ukazuje dlhodobý vývoj ziskov amerických korporácií od roku 1985, konkrétne zisk na akciu (EPS – earnings per share) v rámci hlavného amerického akciového indexu S&P 500.

Zisky amerických korporácií pravdepodobne nie sú udržateľné

Trend ziskov amerických korporácií je v čase samozrejme silne rastúci a to predovšetkým kvôli dlhodobému rastu amerického HDP a čiastočne aj vďaka enormnej expanzii ziskových marží v priebehu niekoľkých posledných rokov. Pre investorov však je v tejto chvíli kľúčový fakt, že aktuálny zisk na akciu za uplynulých 12 mesiacov (trailing) v rámci indexu S&P 500 na úrovni 224 dolárov je celkom zjavne veľmi silne nad spomínaným dlhodobým rastovým trendom.

Na grafe môžeme vidieť dve trendové línie, pričom tá strmšia a teda aj optimistickejšia línia ukazuje, že ak by bola aktuálna úroveň ziskov približne na úrovni silného dlhodobého rastového trendu, zisk na akciu by sa pohyboval iba okolo úrovne 170 dolárov. Navyše je v grafe tiež jasne zrejmé, že v prípade ekonomickej recesie, ktorej aspoň plytká verzia je v tomto roku teraz pomerne pravdepodobná, majú korporátne zisky veľmi silnú tendenciu klesať, a to v priemere o nejakých 30 %.

Domnievame sa, že vzhľadom na pravdepodobnú recesiu americkej ekonomiky v tomto roku a zároveň pravdepodobnú pokračujúcu kontrakciu ziskových marží z historických maxím v rámci procesu navrátenia sa k priemeru (mean-reversion) budú zisky amerických korporácií v nasledujúcom období pomerne výrazne klesať. Pokiaľ by sme sa priblížili k optimistickejšiemu trendu na úrovni 170 dolárov, v rámci indexu S&P 500, znamenalo by to pokles korporátnych ziskov o 24 %.

Súčasná úroveň kľúčového valuačného indikátora P/E indexu S&P 500 je 18,9. Akcie amerických korporácií sa preto v tejto chvíli obchodujú v priemere za 19-násobok ročných čistých ziskov. Pokiaľ by však zisky poklesli práve o vyššie spomínaných 24 % na 170 dolárov a trhové ceny akcií, resp. hodnota indexu S&P 500 by sa nezmenili, P/E by vzrástlo na úroveň 24,9.

Vzhľadom na to, že už súčasné P/E na úrovni 18,9 považujeme za nadhodnotené, P/E na úrovni 24,9 by bolo nadhodnotené ešte markantnejšie. Inak povedané, americké akcie preto považujeme za výrazne nadhodnotené už v tomto okamihu bez toho, aby korporátne zisky ešte vôbec akokoľvek poklesli. A ak by k poklesu ziskov skutočne došlo, pri viac menej nezmenenej úrovni trhových cien akcií, resp. akciového indexu, by boli nadhodnotené ešte podstatne viac.

Celkom vzaté je náš investičný názor na americké akcie aj naďalej pomerne silne negatívny a vôbec by sme sa nedivili, ak by tento rok predstavoval prvý rok ich podstatne slabšej výkonnosti, a to najmä na relatívnej báze voči akciám na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré aj naďalej považujeme za veľmi atraktívne ocenené.

Na záver si ešte dovolíme spomenúť, aký výnosový potenciál v súčasnosti vidíme pri hlavných amerických akciových indexoch, a to na základe nášho fundamentálneho rovnovážneho valuačného P/E modelu. Pri hlavnom americkom akciovom indexe S&P 500 v tejto chvíli vidíme potenciál na pokles o približne 20 %. Potenciál ešte podstatne väčších strát teraz však vidíme pri indexe obrích technologických titulov NYSE FANG+, pri ktorom vidíme možnosť poklesu až o 40 %. A najhorší výhľad máme na široký index technologických akcií NASDAQ, pri ktorom vidíme možnosť poklesu až o 45 %.

Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›