Zhodnotenie prvého polroka: Akcie na výbornú, dlhopisy o poznanie horšie

    • Týždeň na finančných trhoch

Ak by sme mali zhodnotiť vývoj na globálnych finančných trhoch za prvý polrok, dospejeme k nasledujúcim záverom:

  1. Akciové trhy si pripísali podľa indexu MSCI All Country World vysoko nadštandardné zhodnotenie 10,3 %. Primárnymi dvoma príčinami tohto veľmi pozitívneho vývoja bol jednak pomerne priaznivý vývoj svetovej ekonomiky, ktorej momentum v priebehu prvého polroka graduálne zrýchľovalo, a jednak šialenstvo ohľadom dopadov umelej inteligencie na investorov očakávané markantné zvýšenie ekonomickej produktivity v nasledujúcich rokoch. Globálne akciové trhy sú teraz trochu predražené, keď sa globálny index MSCI All Country World teraz obchoduje za P/E 21x, teda 21-násobok ročných ziskov. Navyše od tretieho štvrťroka minulého roka sme nezaznamenali väčšiu akciovú korekciu, preto sa domnievame, že by nejaké vyberanie ziskov mohlo byť v nasledujúcom období na programe dňa.
  2. Dlhopisovým trhom sa vôbec nedarilo, keď si globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate pripísal vysokú stratu -3,2 %. Primárnymi dvoma príčinami tohto negatívneho vývoja bola jednak z celkového globálneho pohľadu ďaleko zotrvalejšia inflácia oproti očakávaniu väčšiny investorov z konca minulého roka a jednak rekordné rozpočtové deficity, predovšetkým v USA, prostredníctvom ktorých sa na dlhopisový trh dostávali rekordné objemy nových dlhopisových emisií.
  3. Index českých vládnych dlhopisov skončil približne na nule s tým, že ceny českých vládnych dlhopisov s dlhšími splatnosťami klesali a naopak tie s kratšími splatnosťami v cene vzrástli. Naša úroková, resp. duračná investičná stratégia sa tak ukázala ako úplne správna a napríklad náš najväčší fond, Conseq Invest Dlhopisový, svoj benchmark alebo porovnávací index za prvý polrok veľmi výrazne prekonal.
  4. Komoditám sa darilo veľmi dobre s tým, že globálny komoditný index Bloomberg Commodity Total Return si pripísal veľmi solídny zisk 5,1 %. Komodity sa mi osobne veľmi páčia z hľadiska dlhého investičného horizontu kvôli niekoľkým fundamentálnym sekulárnym faktorom a to vrátane faktu, že ceny komodít sú teraz na relatívnej báze voči globálnym akciovým trhom najlacnejšie od začiatku 70. rokov minulého storočia, pozri môj týždenník z minulého týždňa. Z konkrétnych komodít sa na výbornú darilo napríklad striebru, ktorého cena v dolárovom vyjadrení vzrástla o viac ako 20 %.

Zhodnotenie prvého polroka: Akcie na výbornú, dlhopisy o poznanie horšie

V pondelok 1. júla bol zverejnený kľúčový konjunkturálny indikátor kondície českého priemyselného sektora, index nákupných manažérov PMI a to za mesiac jún. Index poklesol z májových 46,1 bodov na 45,3 bodov a stále sa tak nachádzal pomerne hlboko pod kľúčovou 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje expanziu od kontrakcie. Čo sa týka detailov reportu, tak hlavné závery sa oproti predchádzajúcim mesiacom prakticky nezmenili. Český priemyselný sektor pokračoval v júni v poklese, ktorý oproti máju ešte ďalej zosilnel. Klesal objem priemyselnej produkcie, klesali nové priemyselné objednávky, a to kvôli veľmi slabým dopytovým podmienkam na domácom trhu aj na exportných trhoch. V dôsledku toho pokračovalo prepúšťanie zamestnancov z českých priemyselných firiem.

Kľúčový záver je podľa môjho názoru taký, že sa český index nákupných manažérov PMI v priemysle pohybuje pod kľúčovou 50-bodovou hranicou už 25 mesiacov v rade a to konkrétne od júna 2022. Český priemyselný sektor je tak aj naďalej v pomerne hlbokej defenzíve s tým, že zhoršovanie podmienok v českom priemyselnom sektore prebieha nepretržite už 25 mesiacov v rade.
V stredu boli taktiež zverejnené globálne indexy nákupných manažérov PMI, čo sú kľúčové konjunkturálne indikátory aktuálnej kondície a krátkodobého výhľadu na svetovú ekonomiku. Globálny kompozitný index PMI poklesol z 53,7 na 52,9 bodov a jednalo sa tak o prvý pokles od vlaňajšieho októbra. Tento vývoj môže indikovať, že svetová ekonomika už dosiahla v rámci aktuálneho hospodárskeho cyklu vrchol. Ochladenie bolo zrejmé predovšetkým v službách, keď globálny index PMI v slúžkach poklesol pomerne výrazne z 54,0 na 53,1 bodov. Globálny PMI index v priemysle poklesol iba nepatrne z 51,0 na 50,9 bodov.
Pri analýze vývoja PMI indexov v kľúčových ekonomikách je evidentné, že v priebehu júna došlo k zhoršeniu naprieč rozvinutými ekonomikami, USA, eurozónou/Nemeckom a Japonskom, ktorých kompozitné indexy PMI napospol výrazne poklesli. V tomto ohľade je do očí bijúci pokles amerického ISM indexu v službách, ktorý poklesol rovno o celých päť bodov z 53,8 na 48,8 bodov, čo by mohlo indikovať, že sa kľúčový sektor americkej ekonomiky začal prepadať do pomerne výrazného mínusu, hoci tento vývoj zatiaľ druhý index, PMI v službách, nepotvrdzuje, pretože ten naopak mierne vzrástol z 54,8 na 55,3 bodov.Zakladateľ a CEO americkej investičnej spoločnosti Crescat Capital Kevin Smith zverejnil veľmi zaujímavý graf, ktorý indikuje určitú paralelu medzi súčasným šialenstvom investorov ohľadom umelej inteligencie a technologickou bublinou z roku 2000. Na grafe vidíme súčasného miláčika investorov, spoločnosť NVIDIA, a vtedajšieho miláčika investorov, spoločnosť Cisco . Použitým valuačným indikátorom je podiel hrubej hodnoty spoločnosti (EV – Enterprise Value = Market Capitalization + Debt – Cash) na americkom HDP. Súčasná valuácia spoločnosti NVIDIA podľa tejto metodológie je pritom ešte o poznanie vyššia ako v prípade spoločnosti Cisco v roku 2000, čo by mohlo tiež predstavovať určitú indikáciu, že by mohli byť súčasné valuácie amerických akcií v niektorých ohľadoch ešte prepálenejšie ako v roku 2000.
Vývoj na finančných trhoch v minulom týždni bol napospol veľmi pozitívny. Globálny akciový index MSCI All Country World posilnil o 1,9 %, globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate posilnil o 0,7 % a globálny komoditný index Bloomberg Commodity Total Return posilnil o 1,6 %.

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›