Trhové ocenenie spoločnosti NVIDIA naznačuje príliš optimistický vývoj v nasledujúcich rokoch

    • Týždeň na finančných trhoch

Najväčší súčasný miláčik investorov, americká spoločnosť NVIDIA, minulú stredu reportovala výborné výsledky za prvý kvartál. Preto príliš neprekvapí, že je teraz cena jej akcií na novom historickom maxime. V tomto ohľade by sa však mali investori určite tiež pýtať, aký vývoj korporátnych fundamentov v nasledujúcich rokoch je implikovaný prostredníctvom súčasných valuácií a rekordnej trhovej kapitalizácie 2,6 bilióna dolárov, resp. aký je súčasný dlhodobý potenciál ďalšieho zhodnotenia akcií spoločnosti NVIDIA od súčasného okamihu.

Na toto valuačné cvičenie nám slúži reverzný model diskontovaného cash flow (reverse-engineered DCF). Na rozdiel od štandardného DCF modelu sa nepýtame, aká je súčasná vnútorná hodnota akcie (intrinsic value), ale naopak sa pýtame, aká očakávaná dynamika voľného cash flow (free cash flow – FCF) v nasledujúcich rokoch je v súčasnej trhovej kapitalizácii zacenená. Alebo trhová hodnota spoločnosti (equity value) nám v rámci nášho valuačného modelu musí vyjsť na úrovni súčasnej trhovej kapitalizácie (market cap).

Model si môžete pozrieť v tabuľke nižšie. Použil som diskontnú sadzbu (Weighted average cost of capital – WACC) 12,8 % z terminálu Bloomberg, a ďalej štandardne používanú a zároveň pomerne konzervatívnu úroveň očakávaného terminálneho rastu FCF od roku 2034 na úrovni 4 %, tzn. reálny rast 2 % a inflácia tiež na 2 %.

Model potom implikuje, že by NVIDIA musela za desať rokov zvýšiť tvorbu voľného cash flow zo súčasných 27 miliárd dolárov na 504 miliárd dolárov v roku 2033! To pritom zodpovedá priemernému ročnému rastu (CAGR) voľného cash flow do roku 2033 na úrovni 34 %! Aká je pravdepodobnosť realizácie tohto scenára si každý investor musí odhadnúť sám.

V každom prípade platí, že súčasné ročné voľné cash flow nehodnotnejšie firmy na svete, Microsoftu, činia 71 miliárd dolárov, takže NVIDIA by musela byť za desať rokov oproti Microsoftu na sedemnásobku! Sama NVIDIA by potom musela svoje súčasné FCF dostať takmer na dvadsaťnásobok!

Trhové ocenenie spoločnosti NVIDIA naznačuje príliš optimistický vývoj v nasledujúcich rokoch Zdroj: Bloomberg; Conseq

Zdroj: Bloomberg; Conseq

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, nedarilo sa akciám, dlhopisom, ani komoditám. Globálny komoditný index MSCI All Country World odpísal 0,4 %, globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate odpísal 0,5 % a globálny komoditný index Bloomberg Commodity Total Return odpísal 0,6 %.

Michal Stupavský

Investiční stratég
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›