Štyri kľúčové dôvody, prečo by sa tento rok malo čínskym akciám dariť vysoko nadpriemerne

    • Denná glosa

V rámci našej globálnej akciovej alokácie v tejto chvíli veľmi veríme čínskym akciám a máme ich preto voči porovnávacím indexom veľmi výrazne nadvážené. Inak povedané sa domnievame, že by mala byť v priebehu tohto roka výkonnosť čínskych akcií vysoko nadpriemerná. Nižšie detailne rozoberiem štyri kľúčové dôvody, ktoré stoja za touto našou významnou investičnou stávkou.

Štyri kľúčové dôvody, prečo by sa tento rok malo čínskym akciám dariť vysoko nadpriemerne

Prvým dôvodom je skutočnosť, že sa v tejto chvíli čínska ekonomika plne otvára po troch rokoch veľmi drakonických protipandemických opatreniach, čo bude veľmi pravdepodobne predstavovať veľmi silný pozitívny stimul pre rast čínskeho HDP v tomto roku. Pritom ekonómovia už začínajú vo svojich prognózach túto skutočnosť reflektovať tým, že svoje odhady na tempo rastu čínskej ekonomiky graduálne zvyšujú. Môžeme to sledovať na nasledujúcom grafe. Zatiaľ čo na prelome roku predstavoval konsenzuálny odhad ekonómov na tohtoročný rast čínskej ekonomiky 4,8 %, teraz už sme na 5,1 %. A je pritom pomerne pravdepodobné, že ekonómovia budú v nasledujúcom období svoje odhady zvyšovať ešte viac.

Rast čínskeho HDP v roku 2023 – Vývoj konsenzuálneho odhadu ekonómo


Zdroj: Bloomberg
 
Druhým dôvodom je skutočnosť, že zisky čínskych korporácií v posledných piatich rokoch od roku 2018 viac-menej stagnovali. To ukazuje nasledujúci graf. Aktuálne sme pritom kumulatívne na uplynulých piatich rokoch dokonca v 6% mínuse. Na druhú stranu zisky amerických korporácií v posledných dvoch rokoch vzrástli o približne 60 %.

Domnievame sa, že znovuotvorenie čínskej ekonomiky bude tento rok pre zisky čínskych korporácií predstavovať obrovský pozitívny stimul. Na druhú stranu zisky amerických korporácií sú podľa nášho názoru na neudržateľne vysokej úrovni, veľmi silno nad ich dlhodobým trendom, a veľmi pravdepodobne sa v priebehu tohto roka dočkáme ich kontrakcie.

Zatiaľ tu teda máme dva veľmi silné faktory pre nami očakávanú nadvýkonnosť čínskych akcií v tomto roku oproti akciám americkým. Jednak by mala čínska ekonomika (aktuálny konsenzus spomínaný vyššie +5,1 %) rásť podstate rýchlejšie ako americká ekonomika (aktuálny konsenzus iba +0,5 %) a jednak by sme sa tento rok tiež mali dočkať podstatne vyššej dynamiky čínskych korporátnych ziskov oproti ziskom amerických korporácií . A je to obvykle práve relatívna dynamika korporátnych ziskov, ktorá je kľúčovým hýbateľom akciovej výkonnosti na kratšom investičnom horizonte okolo jedného roka.

Tretím dôvodom je skutočnosť, že sú čínske akcie oproti americkým akciám o dosť lacnejšie, čo ilustruje nasledujúci graf. Aktuálny P/E čínskeho akciového indexu MSCI China je 13,7x, zatiaľ čo P/E amerického akciového indexu MSCI USA je 19,3x. Na čínskych akciách je preto v tejto chvíli prítomný veľmi výrazný 30% diskont, ktorý je podľa nášho názoru vzhľadom na podstatne lepšiu makroekonomickú dynamiku a dynamiku korporátnych ziskov príliš veľký.

A konečné po štvrté boli čínske kapitálové trhy v minulom roku svedkami veľmi výrazného odlivu kapitálu medzinárodných investorov, čo ilustruje nasledujúci graf. Pritom sa to týkalo predovšetkým akcií, hoci medzinárodní investori sa v priebehu minulého roku 2022 pomerne výrazne zbavovali aj čínskych dlhopisov. Na začiatku tohto roku navyše už môžeme vidieť, že sa medzinárodní investori do čínskych aktív postupne vracajú, keď čínske akcie a čínske dlhopisy zaznamenávajú čisté prílivy nového medzinárodného kapitálu.

Zdroj: HSBC Global Private Banking
 
Celkovo sa preto domnievame, že tento rok by skutočne mohol byť rokom čínskych akcií, resp. celej Ázie, pričom začiatok roka v tomto ohľade teraz nevyzerá vôbec zle, pretože čínsky akciový index MSCI China zatiaľ v januári pripisuje veľmi nadštandardný zisk 13 %.


Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›