Rozvíjajúce sa ekonomiky porastú podstatne rýchlejšie ako rozvinuté ekonomiky

    • Týždeň na finančných trhoch

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok zverejnila novú prognózu svetovej ekonomiky. Podľa OECD by mal globálny HDP v tomto roku vzrásť o 3,0 % a v budúcom roku by mal globálny rast mierne spomaliť na 2,7 %. Pritom hlavným a jednoznačným ťahúňom rastu svetovej ekonomiky bude aj naďalej rozvíjajúca sa Ázia na čele s Indiou, Čínou a Indonéziou. Zároveň tiež platí, že rozvíjajúce sa ekonomiky (emerging economies) porastú ako celok podstatne rýchlejšie ako rozvinuté ekonomiky (advanced economies). Podľa prognózy OECD tak skupina 20 najvýznamnejších rozvíjajúcich sa ekonomík v tomto roku v súhrne porastie o 4,5 %, zatiaľ čo skupina 20 najvýznamnejších rozvinutých ekonomík v súhrne tento rok pridá iba 1,5 %. Pritom jednoznačným chorým mužom rozvinutých ekonomík je v tejto chvíli Nemecko, ktorého ekonomika by sa mala v tomto roku prepadnúť do recesie s poklesom HDP o 0,2 %. Ďalej na tom úplne dobre nie je ani Veľká Británia, ktorej ekonomika by mala tento rok vzrásť iba o 0,3 %.

Rozvíjajúce sa ekonomiky porastú podstatne rýchlejšie ako rozvinuté ekonomiky Dlhopisové výnosy do doby splatnosti v poslednom období pomerne silne rastú a trhové ceny dlhopisov zrkadlovo klesajú. Priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti, počítaný agentúrou Bloomberg, tak pravdepodobne nadobro prekonal veľmi silnú rezistenciu na úrovni 4 % a v piatok dosiahol nové 15-ročné maximum na úrovni 4,14 %.

Nasledujúca tabuľka a graf potom ukazujú, že priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti v tomto roku vzrástol už o 41 bázických bodov alebo 0,41 percentuálneho bodu. Pritom na najdôležitejších dlhopisových trhoch v USA aj Nemecku rástli dlhopisové výnosy na krátkom aj dlhom konci výnosovej krivky. Český dlhopisový trh je v tomto ohľade výnimkou, keď český 10-ročný výnos do doby splatnosti naopak poklesol a to konkrétne o 37 bázických bodov.


Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, nedarilo sa žiadnej z hlavných tried investičných aktív. Najširší globálny akciový index MSCI All Country World klesol o 2,7 %, najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond klesol o 0,5 % a globálny komoditný index Bloomberg Commodity klesol o 1,1 %.

Michal Stupavský
Investičný stratég
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›