Pojmy benchmark a index

    • Investičný týždenník

Čo znamená, keď fond prekročil jeho benchmark? Prečo investori sledujú vývoj indexov? Čo vlastne pojmy benchmark a index znamenajú?

Robí vám problém vyznať sa v základných pojmoch, s ktorými sa môžete často stretnúť v investičných rozhovoroch alebo článkoch? Potom si pustite video nižšie, kde Key Account Manager Jozef Mika opisuje základné pojmy benchmark a index!

Upozornenie k publikovaným článkom ›