Oznámenie o zmene Obchodných podmienok (uverejnené 23. 1. 2024)

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli aktualizovať Obchodné podmienky k všetkým zmluvám. Nové znenia Obchodných podmienok sú priložené nižšie. Nové Obchodné podmienky budú pre záväzok podľa Vašej zmluvy účinné od 1. 4. 2024, ibaže túto zmenu odmietnete a Vašu zmluvu z toho dôvodu vypoviete výpoveďou doručenou nám najneskôr dňa 31. 3. 2024 s výpovednou dobou v dĺžke jedného mesiaca.

  Väčšina úprav obchodných podmienok vychádza zo zmien v legislatíve a regulácii, prípadne sa jedná o spresnenie popisu už fungujúcich procesov. Žiadna zo zmien sa netýka poplatkov a nákladov.

  Konkrétne upozorňujeme na nasledujúce zmeny

  1. Zmena okamihu realizácie trvalého pokynu na predaj z prvého dňa v mesiaci na posledný deň v mesiaci, čo lepšie rieši situácie zahŕňajúce fondy, ktoré majú len mesačnú frekvenciu oceňovania (typicky práve k poslednému dňu v mesiaci).
  2. Uvedenie bankového účtu pre výplatu peňažných prostriedkov po predaji investičných nástrojov bude po novom povinnou položkou pokynu, prostriedky už nebudú zasielané automaticky na účet uvedený v zmluve. Lepšie tak budú riešené situácie, kedy má zákazník v úmysle ponechať peňažné prostriedky po predaji na svojom investičnom účte.
  3. Úprava limitu pre rokovania za maloletého z pôvodných 1.000,- EUR na 2.000,- EUR. Zvyšuje sa tak priestor na nakladanie rodičov s majetkom svojich detí.
  4. Pravidelné investície sa realizujú iba z novo prichádzajúcich vkladov priradených k trvalému pokynu, nie zo zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na investičnom účte.
  5. Zmeny reflektujúce to, že Conseq ponúka viac typov zmlúv a investičných účtov, pričom na rôzne druhy investičných účtov je možné nakupovať rôzne investičné nástroje. Conseq tak má okrem iného možnosť odmietnuť pokyn k nákupu investičného nástroja, ktorý neponúka pre investičný účet zákazníka.

  Obchodné podmienky zmlúv o obstaraní platné od 1. 1. 2024

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›