Oznámenie o zmene depozitára fondu Conseq Active Invest Dynamický, podfond Conseq Funds SICAV

  S účinnosťou od 01.06.2024 dôjde k zmene depozitára fondu Conseq Active Invest Dynamický, Conseq Funds SICAV.

  Súčasného depozitára UniCredit Bank Slovakia a Slovakia, a.s., nahradí spoločnosť Conseq Investment Management, a.s.

  Zmena depozitára fondu nebude mať žiadny vplyv na klientov ani ich zmluvy, nedochádza ani k žiadnym zmenám v platobných inštrukciách. K zmene depozitára dôjde bez prerušenia oceňovania fondu a obchodovania s jeho podielmi.

  Medzi základné povinnosti depozitára patrí opatrovanie a evidencia majetku fondov a vykonávanie súvisiacich kontrolných činností. Pre investorov má potom najväčšiu pridanú hodnotu činnosť depozitára súvisiaca s kontrolovaním výpočtu aktuálnej hodnoty fondu a kontrola peňažných tokov fondu. Okamžitým efektom prevzatia funkcie depozitára zo strany Conseq Investment Management bude zníženie nákladov, ktoré spomínané fondy na túto činnosť nesú.

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›