Oznámenie držiteľom podielových listov Fidelity Funds

  Oznámenie držiteľom podielových listov Fidelity Funds: FF – Japan Advantage Fund, FF – Japan Aggresive Fund, FF – Global Demographics Fund, FF – Global Dividend Plus Fund a FF – Global Health Care Fund

  Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách názvov, ku ktorým dochádza na základe rozhodnutia spoločnosti Fidelity Funds k dátumu 14.07.2022 a 18.07.2022. ISIN kód fondov zostáva nezmenený. S premenovaním je spojená zmena investičnej politiky v zmysle implementácie ESG kritérií. Skratka ESG (z anglického Environmental, Social, and Governance) odkazuje na nové požiadavky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a ekologickej udržateľnosti.

  Bližšie informácie nájdete v dokumente tu.

  • FF - Japan Advantage Fund (EUR); LU0413543058 → FF Japan Value Fund (EUR)

  • FF - Japan Advantage Fund (JPY); LU0413544379 → FF Japan Value Fund (JPY)

  • FF - Japan Advantage Fund Y (JPY); LU0370789561 → FF Japan Value Fund Y (JPY)

  • FF - Japan Aggressive Fund I (JPY); LU0261965585 → FF Japan Growth Fund I (JPY)

  • FF - Global Demographics Fund hedged (EUR); LU0528228074 → FF Sustainable Demographics Fund hedged (EUR)

  • FF - Global Demographics Fund (USD); LU0528227936 → FF Sustainable Demographics Fund (USD)

  • FF - Global Demographics Fund hedged (CZK); LU1961889083 → FF Sustainable Demographics Fund hedged ( CZK)

  • FF - Global Dividend Plus Fund (EUR); LU0261951957 → FF Sustainable Global Dividend Plus Fund (EUR)

  • FF - Global Health Care Fund (EUR); LU0261952419 → FF Sustainable Global Health Care Fund (EUR)

  • FF - Global Health Care Fund Y (EUR); LU0346388969 → FF Sustainable Global Health Care Fund Y (EUR)

   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›