Nastavenie menovej politiky ČNB je stále pomerne reštriktívne

    • Týždeň na finančných trhoch

Vo štvrtok prebehlo zasadnutie Českej národnej banky. ČNB investorov trochu prekvapila, pretože znížila základnú úrokovú sadzbu rovno o pol percentuálneho bodu na 4,75 %, zatiaľ čo väčšina analytikov očakávala zníženie iba o štvrť percentuálneho bodu na 5 %.

Nastavenie menovej politiky ČNB je stále pomerne reštriktívne

Základná úroková sadzba ČNB v reálnom inflačne očistenom vyjadrení, teda ponížená o medziročnú mieru inflácie, v tejto chvíli činí 2,2 %. Pri pohľade na dlhodobý vývoj tejto reálnej inflačne očistenej sadzby ČNB je potom veľmi dobre vidieť, že nastavenie menovej politiky ČNB je stále pomerne reštriktívne, minimálne v historickom porovnaní.
Slovenský štatistický úrad v piatok zverejnil index cien výrobcov (Producer Price Index - PPI) za máj. Ceny priemyselných výrobcov na Slovensku v máji medziročne poklesli o 11,2 %, a to po 13,4 % medziročnom poklese v apríli. Primárne sa na medziročnom poklese podieľal pokles cien energií, ktoré medziročne v máji poklesli o 26,5 %. Za českú ekonomiky zverejnil ČSÚ index PPI za máj už 17. júna. Vývoj cenových tlakov v českom priemyselnom sektore je oveľa silnejší s miernymi rastovými tendenciami. V máji vzrástol český index PPI v medziročnom porovnaní o 1,0 % po 1,4 % náraste v apríli.
UniCredit v rámci svojho ekonomického výskumu publikoval veľmi zaujímavý graf znázorňujúci kumulatívnu dynamiku reálnych inflačne očistených miezd v regióne strednej a východnej Európy od roku 2019. Česko v tomto ohľade vychádza jednoznačne najhoršie s tým, že úroveň našich reálnych miezd by sa pravdepodobne nemala dostať na úroveň z roku 2019 ani v budúcom roku 2025. Pritom k najväčšiemu poklesu došlo v roku 2022, kedy reálne mzdy v českej ekonomike poklesli o 9 %, av minulom roku 2023 sme zaznamenali ďalší medziročný pokles o 2 %. O niečo pozitívnejší vývoj prebehol na Slovensku, kde sú v tejto chvíli reálne inflačne očistené mzdy približne na úrovni roku 2019.
Nasledujúci graf ukazuje vývoj trhovej kapitalizácie kľúčových akciových trhov od roku 2012. Nemeckým akciám sa v tomto ohľade príliš nedarilo, pretože súhrnná trhová hodnota nemeckých kótovaných spoločností za uplynulých 12 rokov vzrástla len relatívne mierne. Na druhej strane je jednoznačným výhercom skupina najväčších amerických akcií Magnificent 7, ktorých súhrnná trhová hodnota sa za uplynulých 12 zmnohonásobila a teraz je takmer 16 biliónov dolárov.
Pokiaľ ide o aktuálnu valuáciu globálnych akciových trhov, kľúčový globálny index MSCI All Country World sa teraz obchoduje s P/E 21,2x, čo je 18% valuačná prémia oproti 10-ročnému mediánu. Globálne akciové trhy sa preto teraz zdajú byť predražené. Najatraktívnejšiu hodnotu pritom stále vidíme v strednej Európe, kde sa akcie obchodujú s priemerným P/E 7,5x, čo je výrazný 33% diskont voči 10-ročnému mediánu a Latinskej Amerike, kde sa akcie obchodujú s priemerným P/E 8,8x, čo je výrazný 46% diskont voči 10-ročnému mediánu. Na druhej strane sa nám ako veľmi výrazne predražené javia americké technologické akcie v rámci indexu NASDAQ, ktorý sa teraz obchoduje s P/E 43,7x, čo je veľmi výrazná 43% prémia voči 10-ročnému mediánu.
Pokiaľ ide o globálne sektorové valuácie, najatraktívnejšie sa teraz javia akcie z energetického sektora, ktorý je primárne tvorený akciami spoločností zo sektora ropy a plynu (oil & gas). Tento sektor sa teraz obchoduje s P/E 10,6x, čo je 27% valuačný diskont voči 10-ročnému mediánu. Na druhú stranu sa z celkového globálneho pohľadu javia akcie z technologického sektora, ktoré sa teraz v priemere obchodujú s P/E 39,5x, čo je veľmi výrazná 72% prémia voči 10-ročnému mediánu.
Z dlhodobého pohľadu sa mi osobne teraz veľmi páčia komodity naprieč komoditným spektrom a to na relatívnej báze voči akciám. Na nasledujúcom grafe totiž môžete vidieť, že cenová úroveň komodít voči akciám je teraz najnižšia od začiatku 70. rokov minulého storočia. Domnievam sa preto, že v strednodobom až dlhodobom horizonte by mala byť investičná výkonnosť komodít a prípadne akcií komoditných výrobcov na relatívnej báze voči akciám výrazne lepšia.
Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, akcie si pripísali nepatrný zisk (MSCI All Country World +0,1 %), zatiaľ čo dlhopisy zaznamenali stratu (Bloomberg Global-Aggregate -0,4 %).

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›