Kumulatívna výkonnosť nášho akciového fondu od založenia v roku 2000 presiahla 300 %

    • Týždeň na finančných trhoch

Dňa 7. mája 2024 dosiahla podielová jednotka fondu Conseq Invest Akcie Novej Európy hodnotu 4,003. Došlo tak za necelých 24 rokov od vzniku fondu dňa 11. septembra 2000 k celkovému kumulatívnemu zhodnoteniu fondu presahujúcemu 300 %. To zároveň znamená priemerné ročné zhodnotenie (p.a.) na úrovni 6,04 %. Za uplynulých päť rokov potom bola dokonca dosiahnutá kumulatívna výkonnosť 61,74 %, čo zároveň predstavuje priemerné ročné zhodnotenie (p.a.) presahujúce 10 %, konkrétne 10,09 %, a to aj napriek pandémii Covidu-19 či vojnový konflikt na Ukrajine. To dokazuje, že aj v rámci stredoeurópskych akciových trhov sa dá dosiahnuť vysoko nadštandardné akciové výnosy, ktoré prekonajú aj viaceré zvučné regióny, ako napríklad index západoeurópskych vyspelých trhov DJ STOXX 600, ktorý za posledných päť rokov vykázal zhodnotenie „iba“ 8,8 % p.a. alebo index globálnych rozvíjajúcich sa trhov MSCI Emerging Markets so zhodnotením 2,9 % p.a. (obaja indexy na total return báze, teda vrátane reinvestovania dividend).

Kumulatívna výkonnosť nášho akciového fondu od založenia v roku 2000 presiahla 300 %

Fond Conseq Invest Akcie Novej Európy sa snažia maximalizovať dosiahnutý výnos investíciami do verejne obchodovaných akcií v strednej Európe, napríklad v Česku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku či Maďarsku. Pri obhospodarovaní portfólia fondu uplatňujeme investičnú filozofiu, ktorá sa opiera o tri základné piliere: 1) bottom-up prístup pri konštrukcii investičného portfólia, 2) hodnotovú stratégiu (value) pri výbere jednotlivých akcií, a 3) kontrariánstvo. Tím portfólio manažérov sa snaží o maximálne aktívny prístup, pričom odchýlky od porovnávacieho indexu alebo benchmarku sú veľmi výrazné, s ukazovateľom active ratio dlhodobo nad 50 % portfólia. Napríklad v posledných dvoch rokoch, okolo parlamentných volieb v Poľsku, sa súhrnná váha poľských akcií pohybovala od 28 % do 48 % celého portfólia.

Pri aktívnej správe fondu sme za celú jeho históriu dokázali prekonať porovnávací index čiže benchmark o 147 percentuálnych bodov. Pritom za posledných desať rokov bol benchmark prekonaný osemkrát, neraz aj o viac ako 10 percentuálnych bodov. V tomto ohľade si preto trúfame tvrdiť, že náš akciový fond je do značnej miery unikátny, pretože prevažná väčšina portfólio manažérov sa takto vysokou a dlhodobou relatívnou nadvýkonnosťou voči relevantnému trhu v žiadnom prípade pýšiť nemôže.

Vo fonde je mnoho zaujímavých akciových titulov ako producent vína Purcari, zdravotnícka skupina Medlife, výrobca dronov Primoco, predajca odevu LPP (Reserved, Sinsay, House,…), autodielov Intercar, vývojár mobilných hier Playway, spracovateľ hliníka Kety, valuačne veľmi lacné banky ako Nova Ljublanska Banka či Erste bank, poisťovne a mnoho ďalších valuačne veľmi lacných spoločností so zaujímavými príbehmi a rastovým potenciálom do budúcnosti.

Stredoeurópsky akciový trh je aj napriek dobrej historickej výkonnosti z celkového globálneho pohľadu stále jedným z najatraktívnejších trhov a zároveň je v tejto chvíli vôbec tým valuačne najlacnejším trhom. Kľúčový valuačný indikátor P/E celého fondu sa teraz pohybuje pod 7-násobkom, ďalej EV/EBITDA okolo 5-násobku a dividendový výnos sa z globálneho porovnania blíži vysoko nadpriemerným 6 %. Najväčší potenciál teraz vidíme v poľských, rumunských, slovinských a selektívne v ďalších krajinách. Poľsko bude naďalej ťažiť z nedávnych parlamentných volieb, ktoré odomkli prítok ďalších peňazí z EÚ, silného trhu práce a spotrebiteľského dopytu, a naďalej nízkeho zainvestovania globálnych fondov v stredoeurópskom regióne. Rumunsko potiahnu hore silné penzijné fondy, nízke valuácie akcií s vysokým dividendovým výnosom a špekulácie ohľadom zaradenia do indexu MSCI Emerging Markets.

Historická výkonnosť preukázala, že celý stredoeurópsky región je veľmi atraktívnym trhom, čoho budú portfólio manažéri nášho fondu Conseq Invest Akcie Novej Európy aj naďalej aktívnou správou využívať na atraktívne zhodnocovanie vložených prostriedkov našich klientov, investorov. Zaujímavých investičných príbehov je v stredoeurópskom regióne stále veľa a očakávaného strednodobého zhodnotenia presahujúceho 7 % p.a. by sa malo naďalej dosahovať. Výkonnostne preto budeme aj v nasledujúcich rokoch pravdepodobne prekonávať nejeden svetový región.

Pokiaľ by ste sa chceli o fonde dozvedieť viac, môžete si preštudovať všetky detaily na našom webe na tomto odkaze.

Český štatistický úrad vo štvrtok zverejnil spresnený odhad rastu HDP za prvý štvrťrok. Česká ekonomika vzrástla medzikvartálne, teda oproti štvrtému štvrťroku 2023, o 0,3 %, čo bola oproti prvému odhadu na úrovni 0,5 % o niečo slabšia hodnota. Podľa vyjadrenia ČSÚ boli hlavnými faktormi medzikvartálneho rastu HDP rastúce výdavky na konečnú spotrebu domácností, výdavky na konečnú spotrebu vládnych inštitúcií a zmena stavu zásob. Naopak negatívne pôsobila tvorba hrubého fixného kapitálu a zahraničný dopyt.


Pri analýze dlhého časového radu absolútnej úrovne českého kvartálneho HDP potom zistíme, že sa česká ekonomika v prvom štvrťroku stále nachádzala pod historickým maximom zo štvrtého štvrťroka 2019 a to konkrétne o 0,7 %. V tomto ohľade potom ide o jednoznačne najhoršiu ekonomickú výkonnosť zo všetkých krajín Európskej únie.

Hlavným negatívnym prekvapením v rámci HDP za prvý štvrťrok bol potom veľmi prudký prepad fixných investícií, resp. tvorby hrubého fixného kapitálu, ktorý medzikvartálne predstavoval 7,9 %, čo zároveň predstavuje najstrmší prepad na celom časovom rade, ktorý siaha až do prvého štvrťroku 1996.
Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, nedarilo sa akciám, ani dlhopisom a ani komoditám. Globálny akciový index MSCI All Country World odpísal 0,8 %, globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate odpísal 0,1 % a globálny komoditný index Bloomberg Commodity Total Return odpísal 1,8 %.

Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›