I napriek miernemu rastu sa česká ekonomika stále nachádza pod úrovňou z konca roka 2019

    • Týždeň na finančných trhoch

Český štatistický úrad v utorok zverejnil prvý odhad rastu HDP za prvý štvrťrok. Po medzikvartálnom raste o 0,4 % vo štvrtom štvrťroku minulého roka česká ekonomika v prvom štvrťroku tohto roku nepatrne zrýchlila, keď HDP vzrástlo o 0,5 %. Zároveň bol touto hodnotou o desatinu percenta prekonaný konsenzuálny odhad analytikov, ktorý počítal s rastom o 0,4 %. Český štatistický úrad tradične komentoval prvý odhad len veľmi stručne s tým, že medzikvartálny rast HDP bol pozitívne ovplyvnený rastúcim domácim dopytom, najmä vyššími výdavkami na konečnú spotrebu domácností a tvorbou hrubého fixného kapitálu, teda investíciami. Naopak negatívny vplyv mal zahraničný dopyt, čo sa dalo čakať, pretože najmä nemecká ekonomika je teraz v pomerne výraznom útlme.

I napriek miernemu rastu sa česká ekonomika stále nachádza pod úrovňou z konca roka 2019 Napriek miernemu rastu českej ekonomiky v posledných dvoch štvrťrokoch treba však dodať, že sa stále úroveň českého HDP nachádza pod predpandemickou úrovňou z konca roku 2019, čo zároveň s prehľadom znamená najhoršiu výkonnosť zo všetkých krajín Európskej únie. Konkrétne bolo české HDP v tohtoročnom prvom štvrťroku 0,5 % pod úrovňou zo štvrtého štvrťroka 2019.

V stredu prebehlo zasadnutie americkej centrálnej banky Fed. Americká menová autorita ponechala v súlade s očakávaním analytikov základnú úrokovú sadzbu fed funds rate na úrovni 5,50 %. Fed priznal, že inflácia zostáva zvýšená a že v posledných mesiacoch nedošlo k zlepšeniu, teda k poklesu inflácie k dvojpercentnému inflačnému cieľu. Fed zároveň oznámil, že od júna výrazne zmierni program kvantitatívneho uťahovania (quantitative tightening – QT) s tým, doterajšie mesačné tempo poklesu držaných amerických vládnych dlhopisov (US Treasuries) v súvahe Fedu poklesne zo 60 na 25 miliárd dolárov. Finančné trhy teraz prostredníctvom derivátových kontraktov fed funds futures zaceňujú prvé zníženie sadzieb Fedu o štvrť percentuálneho bodu na novembrovom zasadnutí.

Zdroj: Bloomberg
 

Vo štvrtok bol zverejnený český index nákupných manažérov PMI v priemysle za apríl. Report investorov príliš nepotešil, pretože index poklesol z marcovej úrovne 46,2 bodov na 44,7 bodov. Český index PMI sa tak už od júna 2022 nachádza pomerne hlboko pod kľúčovou 50-bodovou líniou, ktorá oddeľuje expanziu od kontrakcie českého priemyselného sektora, a je tak evidentné, že sa český priemyselný sektor aj naďalej nachádza v pomerne hlbokej kríze. Pritom detaily aprílového PMI reportu boli pomerne výrazne negatívne. Po prvé, objem priemyselnej výroby pokračoval v poklese. Po druhé, pokračoval pokles objemu nových priemyselných zákaziek, a to ako z domácej českej ekonomiky, tak aj zo zahraničia. Po tretie, pokračoval pokles objemu nedokončených zákaziek (order backlogs). Po štvrté, pokračoval pokles počtu zamestnancov v českých priemyselných firmách. Po piate, pokračovalo zhoršovanie očakávaní českých priemyselných firiem ohľadom budúcej výroby. A napokon po šieste, české priemyselné firmy sú čoraz viac trhovými podmienkami nútené pristupovať k iniciatívam na znižovanie nákladov (cost-cutting initiatives). Aprílový PMI report tak vo výsledku jednoznačne indikuje, že český priemyselný sektor v tejto chvíli ani zďaleka ešte nemôže vidieť svetlo na konci tunela.

Vo štvrtok tiež prebehlo zasadnutie Českej národnej banky. Česká menová autorita v súlade s konsenzuálnym odhadom analytikov znížila základnú úrokovú sadzbu, dvojtýždňovú reposazbu, o pol percentuálneho bodu z 5,75 % na 5,25 %. Za toto rozhodnutie hlasovalo všetkých sedem členov bankovej rady. Pritom išlo o štvrté zníženie úrokových sadzieb v rade a tretie zníženie úrokových sadzieb v rade o pol percentuálneho bodu. Podľa vyhlásenia ale banková rada naďalej vidí na výhľade mierne proinflačné riziká. Banková rada preto považuje za nevyhnutné vytrvať v prísnej menovej politike a k ďalšiemu znižovaniu sadzieb pristupovať veľmi opatrne. ČNB sa zároveň pomerne explicitne vyjadrila v tom zmysle, že nastavenie českých základných úrokových sadzieb bude v nasledujúcom období tiež ovplyvnené vývojom nastavenia menových politík kľúčových centrálnych bánk, teda Fedu a ECB.

ČNB tiež zverejnila novú makroekonomickú prognózu. Tá predpokladá, že ČNB bude so znižovaním základných úrokových sadzieb pokračovať aj na nasledujúcich zasadnutiach. Oproti minulej zimnej prognóze z februára sa však trajektória úrokových sadzieb pomerne výrazne zvýšila, čo zodpovedá aj skoršej komunikácii bankovej rady. Nová prognóza tak očakáva, že znižovanie dvojtýždňovej reposazby bude od tohto okamihu pozvoľnejšie, pravdepodobne po štvrť percentuálneho bodu. Na konci tohto roka by sa tak dvojtýždňová reposazba mohla pohybovať približne okolo 4 %.

Nová prognóza zároveň oproti minulej februárovej prognóze očakáva mierne nižšiu infláciu s tým, že ČNB teraz očakáva priemernú mieru inflácie v tomto roku na úrovni 2,3 %. Vo februárovej prognóze to pritom bolo 2,6 %. Nová prognóza zároveň pomerne výrazne zvýšila odhad rastu HDP za celý tento rok z 0,6 % na 1,4 %. To by však stále bol rast HDP výrazne pod štrukturálnym ponukovým potenciálom českej ekonomiky.

Zdroj: ČNB

 

 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo štvrtok zverejnila novú prognózu svetovej ekonomiky. Svetová ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,1 % a v roku 2025 o 3,2 %. Pritom kľúčovým motorom rastu svetovej ekonomiky bude aj naďalej región rozvíjajúcej sa Ázie s tým, že India by mala tento rok vzrásť o 6,6 %, Indonézia o 5,1 % a Čína o 4,9 %. Na druhú stranu náš kľúčový obchodný partner, Nemecko, by mal tento rok pridať iba 0,2 %, takže aj naďalej bude nemecká ekonomika výrazne flirtovať s recesiou.

Pokiaľ ide o českú ekonomiku, tá by mala tento rok pridať 1,1 %, čo je o tri desatiny percenta horší výhľad, než má vo svojej novej prognóze ČNB.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, darilo sa akciám aj dlhopisom. Globálny akciový index MSCI All Country World pripísal zisk 0,9 % s tým, že sa opäť najviac darilo čínskym akciám, ktorých index MSCI China pripísal zisk 3,9 %. Čínsky index od začiatku roka pripisuje zisk 8,7 %, a tým pomerne výrazne prekonáva globálny index MSCI All Country World so ziskom 5,8 %. Naša stávka na čínske akcie sa preto, zdá sa, začína pomaly vyplácať. Globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate pripísal zisk 1,3 %, pričom priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti klesol o 12 bázických bodov na 3,92 %. Index českých vládnych dlhopisov potom pripísal zisk 1,2 %.


Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›