Globálne dlhopisové trhy v tomto roku zatiaľ pomerne výrazne klesajú

    • Týždeň na finančných trhoch

Globálne dlhopisové trhy zatiaľ vôbec nemajú priaznivý štart do nového roka. Globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate totiž od začiatku roka poklesol už o 4,3 %. Kľúčovou príčinou tohto výrazného dlhopisového poklesu, dalo by sa snáď povedať až prepadu, sú dva súvisiace faktory. Po prvé, globálny dezinflačný proces v tomto roku výrazne spomalil a toto platí predovšetkým o americkej ekonomike, kde má inflácia dokonca pomerne výraznú tendenciu v posledných mesiacoch zrýchľovať. A po druhé, zatiaľ čo na začiatku roka investori očakávali, že Fed v priebehu tohto roka zníži základné úrokové sadzby šesťkrát až sedemkrát, tak v tejto chvíli je pomerne veľmi pravdepodobné, že kvôli perzistentne zvýšenej inflácii americká centrálna banka do konca tohto roka žiadne zníženie fed funds rate nedodá. Dokonca sa v poslednom období začalo špekulovať o tom, že by ďalším krokom americkej centrálnej banky mohlo byť zvýšenie základných úrokových sadzieb.

Globálne dlhopisové trhy v tomto roku zatiaľ pomerne výrazne klesajú

Vo finále potom globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate od historického maxima zo 4. januára 2021 k dnešku stráca pomerne masívnych 19 %.

S tým, ako klesajú trhové ceny dlhopisov, zároveň samozrejme rastú dlhopisové výnosy do doby splatnosti. V tomto ohľade bolo v minulom týždni veľmi dôležité, že priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti sa po nejakej dobe opäť dostal na hranicu 4 %.

V tomto ohľade české vládne dlhopisy globálny benchmark zatiaľ v tomto roku pomerne výrazne outperformujú, pretože index českých vládnych dlhopisov zatiaľ stráca „iba“ 1,3 %.

Medzinárodný menový fond v utorok zverejnil novú kvartálnu prognózu svetovej ekonomiky World Economic Outlook (WEO). Odhad rastu svetovej ekonomiky bol oproti predchádzajúcej januárovej prognóze revidovaný nepatrne o desatinu percenta smerom nahor na 3,2 %. Hlavnými motormi rastu svetovej ekonomiky budú aj naďalej India (6,8 %) a Čína (4,6 %). Americká ekonomika by mala tento rok pridať 2,7 %. Eurozóna bude s očakávaným rastom o 0,8 % aj naďalej výrazne zaostávať s tým, že chorým mužom európskej ekonomiky zostane Nemecko s úplne zanedbateľným rastom na úrovni štatistickej chyby 0,2 %.

Pokiaľ ide o českú ekonomiku, tak tá by mala podľa Medzinárodného menového fondu tento rok pridať dosť chudokrvných 0,7 %. To je pritom veľmi blízko poslednej prognózy ČNB z februára, ktorá očakáva tohtoročný rast českého HDP o 0,6 %.

Medzinárodný menový fond v utorok zároveň zverejnil nový polročný report Fiscal Monitor. Podľa novej prognózy by mala tento rok česká vláda hospodáriť s rozpočtovým deficitom na úrovni 2,2 % HDP, čo nás v medzinárodnom porovnaní radí do veľmi dobrej pozície. Na druhej strane rozpočtový deficit USA bude aj naďalej veľmi silne zvýšený na úrovni 6,5 % HDP.

Pokiaľ ide o absolútnu vládnu zadlženosť k HDP, český vládny dlh by mal na konci tohto roka predstavovať 45 % HDP, čo v medzinárodnom porovnaní opäť znamená jednu z popredných priečok. Na druhú stranu by USA mali tento rok zakončiť so zadlženosťou na úrovni 123 % HDP, čo je bohužiaľ opäť silne zvýšená hodnota.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, pokračovali akciové aj dlhopisové výpredaje z predchádzajúceho týždňa. Globálny akciový index MSCI All Country World odpísal 2,9 % s tým, že najhorším sledovaným trhom bola americká „magická sedmička“, ktorej index odpísal veľmi výrazných 7,7 %. Široký index amerických technologických akcií NASDAQ potom odpísal 5,5 %. Relatívne solídnu nadvýkonnosť potom predviedli hodnotové akcie, ktorých index MSCI All Country World Value oslabil „iba“ o 1,1 %. Globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate potom odpísal 0,6 %. Na druhú stranu sa aj naďalej darilo komoditám, keď globálny komoditný index Bloomberg Commodity pripísal mierny zisk 0,2 %.

Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›