Globálne dlhopisové trhy teraz zažívajú veľmi náročné obdobie

    • Týždeň na finančných trhoch

Globálne dlhopisové trhy teraz zažívajú veľmi náročné obdobie. Najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate poklesol z historického maxima zo 4. januára 2021 už o 23 % a v tomto roku zatiaľ stráca 3 %. Negatívny vývoj poklesu cien dlhopisov pritom v posledných týždňoch akceleroval. V tomto ohľade vidíme nasledujúce fundamentálne a technické faktory, ktoré prudký pokles trhových cien, resp. prudký nárast dlhopisových výnosov do doby splatnosti, spôsobili:

1) Stále silne zvýšené miery inflácie výrazne nad inflačnými cieľmi centrálnych bánk naprieč svetovou ekonomikou. Priemerná globálna miera inflácie, počítaná agentúrou Bloomberg, pritom v tejto chvíli činí 6,5 %.
2) Pokračujúce rekordné rozpočtové deficity v kľúčových ekonomikách, ktoré znamenajú neustály prísun obrovského objemu novo emitovaných vládnych dlhopisov na primárnom trhu. Napríklad v USA je rozpočtový deficit federálnej vlády za posledných 12 kalendárnych mesiacov bezprecedentných 8,5 % HDP.
3) Úprava kontroly japonskej výnosovej krivky japonskou centrálnou bankou v júli smerom k vyšším výnosom do doby splatnosti japonských vládnych dlhopisov.
4) Pokračujúce kvantitatívne uťahovanie amerického Fedu, prostredníctvom ktorého americká centrálna banka na sekundárnom trhu pravidelne každý mesiac zo svojej bilancie odpredáva veľký objem amerických vládnych dlhopisov a dlhopisov krytých hypotékami.
5) Čínska centrálna banka v poslednom období v pomerne masívnom meradle predáva americké vládne dlhopisy.
6) Negatívny tlak na korporátne kreditné ratingy v dôsledku klesajúcich ukazovateľov úrokové krytie kvôli oveľa vyšším úrokovým sadzbám a slabšej tvorbe cash flow.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, veľmi výrazne opäť strácali dlhopisy, keď najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate stratil ďalšie 1,0 %. Pritom priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti vzrástol zrkadlovo o ďalších 9 bázických bodov na nové 15-ročné maximum 4,31 %. V tomto ohľade sa české vládne dlhopisy držali o niečo lepšie ako globálny priemer, keď index českých vládnych dlhopisov klesol „iba“ o 0,4 %. Dlhý koniec českej výnosovej krivky vládnych dlhopisov pritom stále nepovažujeme za nejako signifikantne atraktívny, pretože rozdiel 10-ročného výnosu do doby splatnosti medzi českým a americkým vládnym dlhopisom v tejto chvíli činí približne iba 15 bázických bodov.
 
Akciové trhy minulý týždeň tiež strácali, keď najširší globálny akciový index MSCI All Country World oslabil o 0,4 %. Pritom sa viac darilo americkým akciám ako akciám vo zvyšku sveta. Hlavný americký akciový index S&P 500 totiž dokonca mierne o 0,5 % posilnil, zatiaľ čo index neamerických akcií MSCI All Country World ex-US oslabil o 1,9 %.
 
V minulom týždni sa nedarilo ani komoditám, keď globálny komoditný index Bloomberg Commodity poklesol o 2,1 %. Cena severomorskej ropy Brent poklesla dokonca o 11,3 % na 85 dolárov za barel.

Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›