Globálne akciové trhy sú teraz ako celok relatívne drahé

    • Denná glosa

Akciové trhy si od lokálneho dna z 12. októbra minulého roka podľa najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World k dnešku pripísali veľmi silný zisk približne 20 %. Akciové býky sú s týmto vývojom samozrejme veľmi spokojné. My sa však zároveň v tejto chvíli domnievame, že je teraz na mieste ohľadom globálneho akciového výhľadu na nasledujúce týždne určitá opatrnosť.

Globálne akciové trhy sú teraz ako celok relatívne drahé

Akciové trhy totiž za posledné štyri mesiace pomerne výrazne zdraželi, a to aj na relatívnej báze voči dlhopisom, čo ilustruje nasledujúci graf, ktorý zobrazuje globálnu akciovú rizikovú prémiu alebo globálnu ERP (global equity risk premium). Tá je pritom definovaná ako rozdiel inverznej hodnoty globálneho P/E, tzv. earnings yield, v rámci indexu MSCI All Country World a priemerného globálneho dlhopisového výnosu do doby splatnosti, tak ako ho počíta agentúra Bloomberg. Tento valuačný indikátor tak udáva očakávanú akciovú výnosovú prémiu nad valuáciou dlhopisov. Čím vyššia je táto riziková prémia, tým sú akcie na relatívnej báze voči dlhopisom atraktívnejšie a naopak.

Na časovom rade od roku 2001 pritom môžeme vidieť, že globálna ERP bola nesmierne atraktívna výrazne nad úrovňou dlhodobého priemeru plus jednej smerodajnej odchýlky (4,8 %) iba trikrát, a to konkrétne v priebehu globálnej finančnej krízy okolo roku 2008, európskej dlhovej krízy okolo roku 2012 a v priebehu pandémie v roku 2020. Toto tak boli skutočne okamihy, keď akcioví investori rozhodne nemali váhať, pretože valuácia alebo ocenenie akcií bolo skutočne veľmi atraktívne.

Aktuálne však globálny ERP už činí iba 2,3 %, čo je pomerne výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru (3,2 %). Zároveň je teraz globálna ERP na najnižšej úrovni od roku 2010. Očakávaný akciový nadvýnos voči dlhopisom je preto teraz relatívne veľmi nízky a my sa domnievame, že by sa mala globálna ERP v nasledujúcom období vrátiť bližšie dlhodobému priemeru a teda k férovejším neutrálnejším hodnotám. To by zároveň ceteris paribus samozrejme znamenalo akciovú korekciu na celkovej priemernej globálnej báze. A vzhľadom na to, že valuácie majú skutočne veľmi silnú tendenciu navracať sa v priebehu času k dlhodobým priemerným rovnovážnym úrovniam (mean reversion), je podľa nášho názoru pravdepodobnosť aspoň miernej globálnej akciovej korekcie v nasledujúcom období pomerne veľmi vysoká.

Aktuálne však globálny ERP už činí iba 2,3 %, čo je pomerne výrazne pod úrovňou dlhodobého priemeru (3,2 %). Zároveň je teraz globálna ERP na najnižšej úrovni od roku 2010. Očakávaný akciový nadvýnos voči dlhopisom je preto teraz relatívne veľmi nízky a my sa domnievame, že by sa mala globálna ERP v nasledujúcom období vrátiť bližšie dlhodobému priemeru a teda k férovejším neutrálnejším hodnotám. To by zároveň ceteris paribus samozrejme znamenalo akciovú korekciu na celkovej priemernej globálnej báze. A vzhľadom na to, že valuácie majú skutočne veľmi silnú tendenciu navracať sa v priebehu času k dlhodobým priemerným rovnovážnym úrovniam (mean reversion), je podľa nášho názoru pravdepodobnosť aspoň miernej globálnej akciovej korekcie v nasledujúcom období pomerne veľmi vysoká.

Ďalej sa však tiež domnievame, že drahé americké akcie s P/E 19x (index S&P 500) s extrémnou približne 60% váhou v globálnom akciovom indexe vyššie spomínanú analýzu do určitej miery skresľujú.
Preto aj naďalej očakávame, že by mali byť v tomto roku na relatívnej báze prítomné výrazné regionálne výkonnostné diskrepancie. Od amerických akcií preto vzhľadom na ich výraznú predraženosť očakávame silne podpriemernú výkonnosť, na druhú stranu od rozvíjajúcich sa trhov očakávame na relatívnej báze výkonnosť podstatne lepšiu, pretože tento segment globálneho akciového trhu je s P/E 11x (index MSCI Emerging Markets) o veľmi výrazných 40 % lacnejší ako americké akcie, pričom tento diskont je teraz podstatne väčší ako dlhodobý historický priemer. Ďalej našou druhou kľúčovou akciovou témou je výrazná preferencia hodnotových akcií (value), ktoré sú s P/E 12x (index MSCI All Country World Value) o enormných 55% lacnejšie ako akcie rastové s P/E 27x (index MSCI All Country World Growth ).


Michal Stupavský
Investičný stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›