Česká inflácia za apríl prekvapila nepríjemne smerom hore

    • Týždeň na finančných trhoch

Minulý pondelok Český štatistický úrad zverejnil inflačné dáta za apríl. Cenové tlaky v českej ekonomike v minulom mesiaci prekvapili výrazne negatívne, keď medzimesačná aj medziročná inflácia vystrelila pomerne prudko nahor. Medzimesačná inflácia, teda oproti marcu, vzrástla z 0,1 % na 0,7 % a medziročná inflácia vzrástla z 2,0 % na 2,9 %, teda až k hornej hranici tolerančného pásma ČNB.

Česká inflácia za apríl prekvapila nepríjemne smerom hore

ČNB komentovala aprílovú medziročnú infláciu nasledovne: „Aprílová medziročná inflácia bola v porovnaní s jarnou prognózou ČNB o 0,4 percentuálneho bodu vyššia. Dominantne sa na tejto odchýlke podieľal vývoj cien potravín. Zatiaľ čo prognóza predpokladala v apríli pokračujúcu, aj keď zmierňujúci sa medziročný pokles cien potravín, v skutočnosti potraviny ľahko zdraželi.“

Podľa môjho názoru aprílová inflácia jednoznačne ukázala, že inflačný požiar zatiaľ pravdepodobne úplne uhasený nie je a že bude Banková rada ČNB na nasledujúcich zasadnutiach pravdepodobne opatrnejšia s tým, že bude dvojtýždňovú repo sadzbu znižovať už iba tými najmenšími možnými krokmi, teda po štvrť percentnom bode. To by zároveň plne zodpovedalo doterajšej komunikácii členov Bankovej rady, ktorí sa doteraz napospol vyjadrovali v tom zmysle, že budú musieť zostať veľmi ostražití s tým, že obdobie prakticky nulových úrokových sadzieb ČNB sa už veľmi pravdepodobne opakovať nebude.

V stredu bola zverejnená americká inflácia za apríl. Všetky zverejnené hodnoty boli viac-menej v súlade s očakávaním analytikov. Medzimesačná celková inflácia aj jadrová inflácia poklesla z 0,4 % na 0,3 %, takže došlo k určitému poklesu. Avšak aj tak sa táto hodnota v trendovom anualizovanom vyjadrení pohybuje pomerne výrazne nad dvojpercentným inflačným cieľom Fedu a teda zatiaľ veľmi pravdepodobne stále nie je zníženie základnej úrokovej sadzby fed funds rate na programe dňa.
Pritom finančné trhy prostredníctvom derivátových kontraktov Fed Funds Futures teraz zaceňujú prvé zníženie fed funds rate o štvrť percentuálneho bodu na septembrovom, resp. novembrovom zasadnutí Fedu.

Zdroj: Bloomberg

 

Britská analytická spoločnosť Oxford Economics publikovala aktualizovaný graf kumulovanej dynamiky HDP krajín Európskej únie od posledného predpandemického obdobia vo štvrtom štvrťroku 2019. Česká ekonomika je bohužiaľ aj naďalej jednoznačne na poslednom mieste s tým, že ako jediná ekonomika z celej Európskej únie je stále pod predpandemickou úrovňou. Na druhej strane Poľsko predviedlo kumulatívny rast ekonomiky o približne 11 %, a Maďarsko a Slovensko o 6 %. Celá eurozóna potom kumulatívne vzrástla o približne 4 %.

Pokiaľ ide o české vládne dlhopisy (CZGB), aktuálne činí výnos do doby splatnosti dvojročnej i desaťročnej splatnosti zhodne 4,2 %, takže sklon výnosovej krivky čiže časová či maturitná prémia (term premium) je teraz nulová. Pritom dlhodobý medián časovej prémie je 1,0 %, čo zároveň zodpovedá investičnej argumentácii v tom zmysle, že dlhopis s dlhšou splatnosťou by mal niesť vyšší výnos do doby splatnosti kvôli väčšiemu riziku za vždy trochu neistý budúci vývoj inflácie či deficitu štátneho rozpočtu, ktorý zásadné ovplyvňuje emisnú aktivitu Ministerstva financií na primárnom trhu. Súčasnú úroveň maturitnej prémie, na úrovni 0 %, preto stále považujeme za príliš nízku. A toto je pritom jeden z kľúčových dôvodov, prečo u českých vládnych dlhopisov stále udržujeme silne podváženú duráciu čiže úrokové riziko, alebo prečo preferujeme kratšie splatnosti a dlhopisové emisie s pohyblivým úročením (FRN), prípadne peňažný trh prostredníctvom dvojtýždňových repo operácií s ČNB.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, pozitívna nálada na akciových trhoch z predchádzajúceho týždňa pokračovala. Globálny akciový index MSCI All Country World pripísal zisk 1,6 s tým, že najúspešnejším regionálnym trhom bola Čína, ktorej index MSCI China pripísal vysoko nadpriemerný zisk 3,9 %. Zároveň si nové historické maximum pripísal hlavný americký akciový index S&P 500, ktorý po prvýkrát uzavrel nad hranicou 5300 bodov.

Veľmi dobre sa tiež darilo dlhopisom, keď globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate pripísal zisk 0,7 %, pričom priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti klesol o 4 bázické body na 3,90 %. Výnimkou však boli české vládne dlhopisy, ktorých index odpísal 0,4 %.

Darilo sa aj komoditným trhom, keď globálny komoditný index Bloomberg Commodity posilnil o 3,0 %. Nové historické maximum pritom dosiahlo zlato, keď prvýkrát uzavrelo nad úrovňou 2400 dolárov za trójsku uncu. Navyše mimoriadny týždeň zažilo aj striebro, ktorého cena za minulý týždeň posilnila o takmer 10 %.

Michal Stupavský
Investiční stratég

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›