Bude Fed donucen zvýšit základní úrokové sazby?

    • Týždeň na finančných trhoch

Kľúčovou udalosťou minulého týždňa bolo stredajšie zverejnenie americkej inflácie za marec. Cenové tlaky prekvapili nepríjemne smerom nahor a jadrová inflácia sa tak trendovo pohybuje takmer na 5 %. Domnievame sa preto, že Fed nebude schopný do konca tohto roka základné úrokové sadzby vôbec zvýšiť. Dokonca sa navyše v posledných dňoch objavili špekulácie, že ďalším krokom americkej centrálnej banky by dokonca mohlo byť zvýšenie základných úrokových sadzieb.

Bude Fed donucen zvýšit základní úrokové sazby? Globálne makroekonomické dáta pritom celkovo od začiatku roka prekvapujú vcelku pozitívne a tempo pozitívnych prekvapení sa navyše zrýchľuje. Dynamika rastov globálneho HDP preto zrejme bude v nasledujúcich mesiacoch ďalej zrýchľovať, čo by malo podporiť inflačné tlaky ďalej smerom nahor.

Podľa cyklicky očisteného valuačného pomeru P/E Roberta Shillera sú teraz americké akcie ocenené priam dokonale. Jeho CAPE je totiž teraz na úrovni 34,4x, čo znamená, že sa teraz americké akcie v priemere obchodujú za viac ako 34-násobok 10-ročného priemeru inflačne očistených ziskov. Táto hodnota je zároveň 2,5 smerodajnej odchýlky nad dlhodobým mediánom a tomu zodpovedá 97. percentilu na časovom rade od roku 1881. V tomto ohľade síce samozrejme platí, že valuácie sú veľmi zlým indikátorom pre krátkodobý trhový vývoj, avšak valuácie zároveň veľmi dobre indikujú očakávané priemerné ročné zhodnotenie na dlhom investičnom horizonte. Podľa dostupných regresných analýz potom platí, že priemerné ročné očakávané zhodnotenie amerických akcií na horizonte najbližších 10 rokov sa markantne blíži k nule.

Ceny komodít sú na najnižšej úrovni v porovnaní s cenami akcií od začiatku 1970-tych rokov. Preto sa zdá, že investície do komodít vrátane akcií výrobcov komodít by v nasledujúcich rokoch mohli byť skutočne veľmi atraktívnou investičnou príležitosťou. Zároveň sa komoditám v tomto roku zatiaľ darí veľmi dobre, pričom Bloomberg Commodity Global Commodity Index už od začiatku roka získal 6,0%.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, nedarilo sa akciám ani dlhopisom. Globálny akciový index MSCI All Country World klesol o 1,4 % a globálny dlhopisový index Bloomberg Global-Aggregate klesol o 1,0 %. Zároveň výrazne posilnil americký dolár, keď dolárový index DXY vzrástol o 1,7% na 106,0 bodov.
Michal Stupavský
Investiční stratég

Upozornenie k publikovaným článkom ›