Ázijský región ako hlavný motor rastu svetovej ekonomiky

    • Týždeň na finančných trhoch

Medzinárodný menový fond v rámci svojej aprílovej prognózy vývoja svetovej ekonomiky (World Economic Outlook) zverejnil veľmi zaujímavú infografiku, ktorá popisuje príspevky kľúčových ekonomík k očakávanému rastu svetovej ekonomiky v tomto roku. Jednoznačným ekonomickým motorom pritom aj naďalej bude ázijský región, ktorý by mal tento rok k rastu svetovej ekonomiky prispieť bezprecedentnými 70%! Konkrétne Čína prispeje 35 % a India 15 %.

Ázijský región ako hlavný motor rastu svetovej ekonomiky %. Táto očakávaná rastová dynamika ázijského regiónu je pritom jedným z kľúčových dôvodov, prečo máme tento región v rámci našej globálnej akciovej alokácie výrazne nadvážený. Veľmi robustný ekonomický rast by sa totiž mal samozrejme prejaviť aj v robustnom raste korporátnych ziskov lokálnych burzovo obchodovaných korporácií, ktoré by potom mali hnať ceny akcií podstatne vyššie. Navyše sú v ázijskom regióne tiež prítomné pomerne atraktívne akciové valuácie, keď sa priemerné regionálne P/E pohybuje okolo 13x.

Analytici najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank zverejnili veľmi zaujímavú analýzu finančného zdravia amerických korporácií. Na grafe môžeme vidieť, že zatiaľ čo pred globálnou finančnou krízou okolo roku 2005 sa priemerné úrokové krytie, teda schopnosť riadne a včas splácať nákladové úroky z finančného dlhu, pohybovalo okolo veľmi solídnej úrovne 6x, teraz sa pohybuje podstatne nižšie okolo 4x. Z tohto vyplýva, že sa finančné zdravie amerických korporácií za posledných približne 20 rokov pomerne výrazne zhoršilo. Ešte dôležitejšou štatistikou však je, že od globálnej finančnej krízy veľmi výrazne vzrástol počet korporátnych „zombíkov“, teda spoločností, ktorých úrokové krytie sa v posledných troch rokoch konzistentne pohybovalo pod 1x. Tieto spoločnosti teda nie sú schopné riadne platiť úrokové náklady z finančného dlhu z ich prevádzkového zisku, resp. prevádzkového cash flow, a sú preto existenčne závislé na kontinuálnom prítoku nového lacného dlhu, ktorý tieto spoločnosti nepoužívajú primárne na svoj ďalší rozvoj (CAPEX), ale práve na obsluhu ich zadlženosti. Zatiaľ čo pred globálnou finančnou krízou sa podiel týchto spoločností pohyboval iba okolo 7 %, teraz sme dokonca na dvojnásobku 14 %. S tým, ako Fed za posledný rok dramatickým spôsobom zvýšil úrokové sadzby o 5 percentuálnych bodov, sa môže významná časť týchto korporátnych „zombíkov“ dostať do existenčných finančných problémov, pretože úrokové náklady z finančného dlhu začínajú prudko rásť. Celkovo sa domnievam, že prudký nárast podielu týchto spoločností, resp. výrazný pokles priemerného ukazovateľa úrokové krytie, bol spôsobený bezprecedentným nastavením menovej politiky od globálnej finančnej krízy až do minulého roka, kedy sa základné úrokové sadzby pohybovali prakticky na nule. Toto nastavenie menovej politiky pritom do určitej miery pre tieto spoločnosti predstavovalo finančnú „jednotku intenzívnej starostlivosti“, ktorá ich udržiavala pri živote. V ekonomike sa tak vybudovali obrovské nerovnováhy a dislokácie a zároveň bolo zabránené tzv. kreatívnej deštrukcii, kedy nastavenie finančných podmienok nedovolilo významnej časti týchto neživotaschopných business modelov skrachovať a ďalej neviazať vzácne ekonomické zdroje v neproduktívnych sektoroch ekonomiky. Zároveň pritom tento výrazný dlhodobý sekulárny ekonomický trend spôsobil výrazné spomalenie štrukturálneho ekonomického rastu americkej ekonomiky.


Vo štvrtok boli zverejnené dáta o českej inflácii za apríl. V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny v českej ekonomike vzrástli o 12,7 % a v medzimesačnom porovnaní došlo k miernemu poklesu cenovej hladiny o 0,2 %. Medziročná aj medzimesačná hodnota pritom boli oproti očakávaniam analytikov pomerne výrazne nižšie.Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, akciám, dlhopisom, ani komoditám sa príliš nedarilo. Globálny akciový index MSCI All Country World totiž poklesol o 0,5 %, globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond oslabil o 0,5 % a globálny komoditný index Bloomberg Commodity poklesol o 1,7 %.

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›