Americké akcie sú veľmi silno predražené na absolútnej báze i relatívne voči dlhopisom

    • Týždeň na finančných trhoch

Švajčiarska investičná spoločnosť Pictet Asset Management zverejnila veľmi zaujímavý graf zhrňujúci situáciu na americkom finančnom trhu. Na grafe môžeme vidieť vývoj troch dôležitých valuačných indikátorov v posledných desiatich rokoch: 1) tzv. earnings yield hlavného akciového indexu S&P 500, čo je inverzná hodnota valuačného ukazovateľa P/E; 2) priemerný výnos do doby splatnosti amerického korporátneho dlhopisu s investičným ratingom; a 3) výnos do doby splatnosti trojmesačnej vládnej pokladničnej poukážky.

Na grafe je jasne vidieť, že akciový earnings yield mal historicky veľmi silnú tendenciu byť podstatne vyšší ako oba dlhopisové valuačné ukazovatele. V tejto chvíli sú však všetky tri valuačné metriky na približne rovnakej hodnote 5,5 %. Čo z toho pre investorov vyplýva? Jednoznačne to, že americké akcie sú na relatívnej báze voči americkým dlhopisovým inštrumentom v tejto chvíli extrémne predražené, a teda ich valuácie sú veľmi neatraktívne. Akciové riziko je totiž podstatne väčšie ako pri dlhopisoch, a preto bol mal byť fundamentálne opodstatnený akciový earnings yield podstatne vyšší, čiže valuácia P/E amerických akcií podstatne nižšia. Celkovo táto analýza preto tiež indikuje, že by v relatívne blízkej dobe pri amerických akciách mohlo dôjsť k výraznejšej cenovej korekcii tak, aby sa akciové a dlhopisové valuácie dostali aspoň do určitej čiastočnej fundamentálnej rovnováhy s dostatočne kladnou akciovou rizikovou prémiou.

Nasledujúca tabuľka z dielne americkej investičnej banky Goldman Sachs tiež ukazuje, ako veľmi sú teraz americké akcie v rámci indexu S&P 500 drahé. Takmer všetky absolútne valuačné ukazovatele sa pohybujú okolo 90% historického percentilu, čo zároveň znamená, že sa súčasné valuácie amerických akcií pohybujú pomerne blízko historických maxím. Toto je pritom kľúčový dôvod, prečo máme americké akcie v rámci našej globálnej akciovej alokácie voči porovnávacím indexom výrazne podvážené. Inak povedané sa domnievame, že na horizonte nasledujúcich 12 mesiacov by malo pri amerických akciách dôjsť k veľmi výraznej cenovej korekcii.

Švajčiarska investičná spoločnosť UBS Asset Management zverejnila analýzu výkonnosti hlavného amerického akciového indexu S&P 500 od začiatku roka do 14. júna. Index k tomuto dátumu pripisoval zisk 14,8 % (k dnešku 13,3 %). Pritom však iba sedem spoločností – Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta a Tesla – prispeli k celkovému zisku celého indexu bezprecedentnými 11,8 % a zvyšných 493 spoločností v indexe obsiahnutých prispelo iba 3,0 %. Tohtoročná rally na amerických akciách je preto veľmi „úzka“ a prípadná korekcia akcií týchto najväčších amerických technologických spoločností, ktoré zatiaľ tento rok pripísali zisky rádovo desať percent, by mohla celý index S&P 500 poslať výrazne nižšie.

Nasledujúca infografika znázorňuje, ale ako je zatiaľ v tomto roku vývoj na amerických akciových trhoch mimoriadne pokojný. Denné zmeny sa totiž pohybujú vo veľmi úzkom pásme plus mínus 2 %, zatiaľ čo v minulom roku bola krátkodobá volatilita podstatne vyššia. Znamená doterajší tohtoročný vývoj iba určitý pokoj pred väčšou búrkou? Nechajme sa prekvapiť.

Nasledujúca tabuľka ukazuje úroveň základných úrokových sadzieb centrálnych bánk v nominálnom i reálnom inflačno-očistenom vyjadrení. Hodnota reálnej inflačno-očistenej dvojtýždňovej sadzby ČNB je pritom teraz veľmi výrazne v zápore na úrovni -4,1 %. Táto hodnota je pritom jedna vôbec z najnižších v tejto výberovej vzorke a zároveň môže preto indikovať, že aktuálna 7% nominálna úroveň repo sadzby ČNB je vzhľadom na stále dvojcifernú infláciu stále príliš nízka a že sú teda menové podmienky v českej ekonomike aj naďalej príliš uvoľnené, resp. nedostatočne tlmiace aktuálne stále extrémne inflačné tlaky.

Pokiaľ ide o vývoj na finančných trhoch v minulom týždni, nedarilo sa akciám ani dlhopisom. Najširší globálny akciový index MSCI All Country World odpísal 2,2 % a najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond odpísal 0,3 %.

Michal Stupavský
Investiční stratég
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›