Vymenovanie nového guvernéra spustilo výpredaje na korune a vládnych dlhopisoch

    • Týždeň na finančných trhoch

Vymenovanie nového holubičieho guvernéra Aleša Michla spustilo veľké výpredaje na korune, na ktoré sa ČNB rozhodla zareagovať devízovými intervenciami na posilnenie koruny. Vo výsledku za celý minulý týždeň koruna oslabila voči euru iba mierne o 0,3% na 24,74 CZK/EUR. Voči doláru koruna oslabila o 2,1% na 23,83 CZK/USD. Euro voči doláru v minulom týždni oslabilo o 1,3% na 1,041 USD/EUR.

Na akciových trhoch znovu pokračovali výpredaje, keď najširší globálny akciový index MSCI All Country World stratil ďalších 2,2 %. Pritom od začiatku roka stráca už 16,6 %. Nadpriemerne znovu oslabovali najväčšie americké technologické spoločnosti, ktorých index NYSE FANG+ poklesol o 3,5 % a od začiatku roka už stráca masívnych 32,0 %.

Dlhopisové trhy mierne korigovali svoje predchádzajúce straty, keď najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond posilnil o 0,3 %. Pritom priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti klesol o 12 bázických bodov na 2,58 %. Avšak české vládne dlhopisy išli proti globálnemu trendu, pravdepodobne kvôli vyššie spomínanému vymenovaniu nového guvernéra ČNB, pretože index českých vládnych dlhopisov stratil ďalších 2,1 % a od začiatku roka už stráca 11,2 %.

Domnievam sa, že za prepady globálnych akciových a dlhopisových trhov od začiatku roka stojí niekoľko dôležitých fundamentálnych faktorov. Po prvé sa už jednoznačne realizuje môj globálny stagflačný makroekonomický scenár, teda kombinácia silne zvýšenej inflácie nad inflačnými cieľmi centrálnych bánk a zároveň veľmi slabého ekonomického rastu s možnosťou miernej recesie. Koniec koncov americké HDP v prvom štvrťroku už mierne pokleslo. Globálna stagflácia pritom bude mať silne negatívny vplyv na dynamiku korporátnych fundamentov ako tržby, zisky či cash flow burzovo obchodovaných spoločností. Druhým faktorom je jastrabie nastavenie amerického Fedu, ktorý už začal cyklus zvyšovania úrokových sadzieb a v júni dokonca začne znižovať objem svojej súvahy, ktorá napučala až na súčasných 9 biliónov dolárov. Postupné sprísňovanie menovej politiky Fedu a ďalších významných centrálnych bánk sa už prejavilo v poklese globálnej peňažnej zásoby, ktorá od začiatku roka poklesla o už o 3 %. A bola to práve dynamika globálnej peňažnej zásoby, ktorá bola od globálnej finančnej krízy v rokoch 2007 až 2009 hlavným faktorom, ktorý podporoval globálne finančné trhy vo veľmi silnom raste. A konečne tretím faktorom, ktorý prepad globálnych finančných trhov od začiatku roka výrazne podporil, je skutočnosť, že akciové aj dlhopisové valuácie boli na začiatku tohto roka stále ešte enormne vysoké, veľmi výrazne nad priemernými historickými rovnovážnymi úrovňami.

Na komoditných trhoch sme celkovo v minulom týždni nepozorovali väčšie pohyby, keď globálny komoditný index S&P GSCI poklesol mierne o 0,4 %. Cena severomorskej ropy Brent poklesla o 0,7 % na 112 dolárov za barel.Michal Stupavský
Investičný stratég
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›