TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ – Americké akcie sú nadhodnotené o 50 %

    • Akciové valuácie

Hlavný americký akciový index S&P 500 si od začiatku roka pripisuje vysoko nadštandardné zhodnotenie +8 %. Avšak sa domnievame, že americké akcie sú momentálne veľmi silne nadhodnotené. Na základe nášho valuačného modelu, ktorý je postavený na dátach od roku 2002, sme dospeli k záveru, že americké akcie sú aktuálne nadhodnotené o približne 50 %.
 

TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ – Americké akcie sú nadhodnotené o 50 %

Aktuálna hodnota valuačného ukazovateľa P/E činí 27,3, pričom dlhodobý priemer je 18,3. Na základe tohto ukazovateľa sú americké akcie nadhodnotené o 49 %. Aktuálna hodnota valuačného ukazovateľa P/B činí 3,9, pričom dlhodobý priemer je 2,7. Na základe tohto ukazovateľa sú americké akcie nadhodnotené o 45 %. A konečne aktuálna hodnota valuačného ukazovateľa P/S činí 2,6, pričom dlhodobý priemer je1,6. Na základe tohto ukazovateľa sú americké akcie nadhodnotené o 59 %.

Ak tieto odchýlky od dlhodobých priemerov spriemerujeme, dostaneme hodnotu našej proprietárnej kompozitnej akciovej valuácie. Ta teda momentálne činí +51 %. Americké akcie sú tak jednoznačne najdrahšie zo všetkých regionálnych akciových trhov.

Pretože sú to práve valuácie, ktoré sú pre strednodobú očakávanú výkonnosť kľúčové, domnievame sa, že v strednodobom horizonte nadchádzajúcich piatich rokov bude výkonnosť amerických akcií silne podpriemerná. Túto skutočnosť preto plne reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, v rámci ktorej máme americké akcie voči porovnávacím indexom resp. benchmarkom silne podvážené.

 

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›