TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ – Americké akcie sú extrémne predražené

    • Akciové valuácie

Už dlho zastávame názor, že americké akcie sú silno predražené. Preto ich máme v našej globálnej akciovej alokácii silno podvážené. Jedným z valuačných ukazovateľov, ktorý predraženosť amerických akcií jednoznačne indikuje, je Shillerovo cyklicky očistené P/E (CAPE – cyclically adjusted P/E).

TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ – Americké akcie sú extrémne predražené Aktuálna hodnota tohto ukazovateľa činí 30,6. To je o 88 % nad dlhodobým priemerom na úrovni 16,3. Aktuálna hodnota CAPE je taktiež výrazne vyššie, než je úroveň dlhodobého priemeru plus jednej smerodajnej odchýlky s hodnotou 23,2. CAPE tak jednoznačne indikuje, že americké akcie sú veľmi drahé. Valuácie by sa tak v strednodobom horizonte piatich rokov mali postupne navrátiť bližšie k dlhodobému priemeru (mean-reversion), čo bude mať na očakávanú výkonnosť silne negatívny vplyv.

Avšak mnohí investori argumentujú tým, že takto vysoké valuácie sú ospravedlniteľné rekordne nízkymi úrokovými sadzbami. Je samozrejme pravda, že rekordne nízke úrokové sadzby tlačia rovnovážne valuácie nahor. To je avšak len jedna tretina celého valuačného príbehu.

Vo valuačných modeloch totižto navyše figuruje riziková prémie akciového trhu a očakávané tempo rastu korporátnych fundamentov ako tržby, zisky a cash flow. Tieto dve[JM1]  veličiny naopak tlačia rovnovážne valuácie smerom dolu. Riziková prémia akciového trhu je momentálne nadpriemerne vysoká kvôli extrémne neistému globálnemu makroekonomického výhľadu a očakávane tempo rastu je navyše enormne nízke, nakoľko dynamika rastu svetovej ekonomiky a korporátnych fundamentov bude veľmi pravdepodobne v budúcnosti veľmi slabá. Rekordne nízke úrokové sadzby by tak mali byť vo valuačných modeloch vykompenzované zvýšenou rizikovou prémiou a nízkym očakávaným rastom.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›