TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ –  Akciové valuácie indikujú podpriemerné očakávané výnosy

    • Akciové valuácie

Aj napriek tomu že sa svetová ekonomika momentálne nachádza v najhlbšej hospodárskej recesii od 2. svetovej vojny a korporátne zisky celosvetovo medziročne klesajú v priemere o takmer 30 %, akciové trhy sú na tom vďaka masívnym monetárnym stimulom kľúčových centrálnych bánk relatívne dobre, keď najširší globálny akciový index MSCI All Country World je od začiatku roka v peknom pluse 2,9 %.

TÝŽDENNÍK AKCIOVÝCH VALUÁCIÍ –  Akciové valuácie indikujú podpriemerné očakávané výnosy Čo sa avšak očakávaní do nadchádzajúcich piatich rokov týka, tu sme skôr skeptickí. Naša globálna akciová valuácia totižto momentálne dosahuje úroveň +32 %, čo je stále výrazne vyššie než neutrálne pásmo -10 % až +10 %. Akcie sú tak podľa nášho názoru momentálne nadhodnotené minimálne o 20 %.

Ocenenie globálnych akciových trhov je teda veľmi vysoké a pre strednodobý horizont piatich rokov  očakávame priemerné ročné akciové výnosy vrátane dividend len okolo  4-5 %. Očakávame pritom, že valuácie by mali v priemere každý rok klesať o približne 6 % v rámci procesu navrátenia sa k dlhodobému priemeru (mean-reversion).

Túto skutočnosť plne reflektujeme v našej globálnej akciovej alokácii, v rámci ktorej sme sa na konci septembra rozhodli akcie podvážiť na -25 %. Pritom nemôžeme vylúčiť, že v nasledujúcich týždňoch naše akciové podváženie ešte zvýšime. Celkovo máme preto momentálne na akcie mierne negatívny názor.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›