TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Objem dlhopisov so záporným výnosom globálne činí 14 biliónov dolárov

    • Dlhopisové trhy

Globálne dlhopisové trhy zatiaľ v tomto roku zaznamenali mimoriadne úspešné obdobie, keď najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays od začiatku roka pripisuje zisk 6,3 %. Dlhopisy tak v priebehu globálnej pandémie Covid-19 jednoznačne preukázali diverzifikačné benefity.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Objem dlhopisov so záporným výnosom globálne činí 14 biliónov dolárov

K tejto vysoko nadštandardnej investičnej výkonnosti pritom výrazne prispelo nastavenie menovej politiky kľúčových centrálnych bánk v čele s americkým Fedom a Európskou centrálnou bankou, ktoré v rámci svojich programov nákupu aktív resp. kvantitatívneho uvoľňovania v masívnom meradle nakupujú ako vládne, tak aj korporátne dlhopisy. Tým podporujú ich trhové ceny v raste a zároveň znižujú požadované dlhopisové výnosy do doby splatnosti.

Priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti podľa agentúry Bloomberg aktuálne činí 0,90 % a pohybuje sa tak blízko historického minima. Dlhopisy sú tak ako globálna trieda aktív momentálne najdrahšie v histórii. Túto skutočnosť plne reflektujeme v našej globálnej alokácii aktív našich investičných portfólií, v rámci ktorých máme globálnu dlhopisovú zložku voči porovnávacím indexom resp. benchmarkom výrazne podváženú. Domnievame sa preto, že dlhopisy ako globálna trieda aktív v súčasnosti  pre strednodobý horizont nadchádzajúcich piatich rokov príliš atraktívny potenciál očakávaného zhodnotenia neponúkajú.

Tento pohľad taktiež potvrdzuje graf, ktorý ukazuje globálny objem dlhopisov so záporným výnosom do doby splatnosti. Ten momentálne činí 14,1 biliónov dolárov a nie je tak príliš vzdialený historickému maximu z minuloročného augusta, kedy táto hodnota činila 17,0 biliónov dolárov. Pokiaľ nesie dlhopis záporný výnos do doby splatnosti, jeho trhová cena je tak vysoká, že pokiaľ investori tieto dlhopisy budú držať až do ich splatnosti, s istotou budú realizovať stratu.

 

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›