TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Globálna úveruschopnosť klesá už štyri dekády

  Podľa dát ratingovej agentúry S&P klesá globálna úveruschopnosť nefinančných korporácií už štyri dekády. Tento vývoj je znázornený na nasledujúcom grafe. Vidíme na ňom štruktúru kreditných ratingov agentúry S&P podľa jednotlivých ratingových stupňov.

  TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Globálna úveruschopnosť klesá už štyri dekády

  Po prvé je na grafe jasne zreteľné, že korporátnych emitentov s najlepšou ratingovou známkou AAA je absolútne minimum. Po druhé počet emitentov so stále vynikajúcou ratingovou známkou AA pomerne výrazne klesá. Na druhú stranu pritom mierne rastie počet emitentov so stále veľmi dobrou ratingovou známkou A.

  Kľúčová výpoveď grafu však leží v ďalších a teda horších ratingových segmentoch. Zásadným spôsobom sa zvýšil počet korporátnych emitentov s najhoršou známkou v investičnom stupni, t.j. v ratingovej kategórii BBB. A čo je najzásadnejšie, násobne vzrástol počet korporátnych emitentov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield) v kategóriách BB a B.

  Z toho vyplýva, že v posledných štyridsiatich rokoch priemerná kreditná kvalita globálneho trhu korporátnych dlhopisov výrazne poklesla, čo by mohlo znamenať významný problém v prípade, že by globálna recesia spojená s pandémiou Covid-19 trvala výrazne dlhšie, než momentálne analytici predpokladajú. Riziko výrazného zvýšenia počtu korporátnych defaultov čiže bankrotov je teda skutočne enormná.

  Zatiaľ môžeme poďakovať kľúčovým centrálnym bankám v čele s americkým Fedom a Európskou centrálnou bankou, ktoré udržujú úrokové sadzby prakticky na nule a tým zásadným spôsobom pomáhajú korporátnym emitentom s dlhovou službou.

  Michal Stupavský
  Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›