TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Európske korporátne dlhopisy neinvestičného špekulatívneho stupňa sú stále atraktívne

  Atraktivitu korporátnych dlhopisov hodnotíme podľa kreditných marží čiže kreditných spreadov, ktoré udávajú výnosovú prémiu nad bezrizikové úrokové sadzby. V prípade európskych korporátnych dlhopisov s neinvestičným špekulatívnym ratingom (high-yield) sa ich index priemerných kreditných marží na prelome rokov pohyboval okolo historických minimum na úrovni 200 bázických bodov čiže 2 %.

  TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Európske korporátne dlhopisy neinvestičného špekulatívneho stupňa sú stále atraktívne V priebehu nábehu globálnej pandémie Covid-19 vo februári a marci zaznamenali rizikové aktíva vrátane korporátnych dlhopisov veľmi výrazné cenové poklesy, v ktorých dôsledku index kreditných marží vystrelil až k úrovni 700 bázických bodov. Od konca marca začali ceny korporátnych dlhopisov opäť silne rasť v nadväznosti na masívne monetárne stimuly kľúčových centrálnych bánk v čele s americkým Fedom a Európskou centrálnou bankou. V nadväznosti na to začali kreditné marže prudko klesať až k aktuálnej úrovni 327 bázických bodov.

  Stále sme tak viac ako 100 bázických bodov nad úrovňou historických miním z prelomu rokov, čo by podľa môjho názoru mohlo indikovať, že by sa kreditné marže mohli naďalej, aj keď pravdepodobne len mierne, uťahovať, a trhové ceny pokračovať v raste. Hoci je samozrejme na druhú stranu taktiež pravdou, že aktuálna úroveň kreditných marží sa už pohybuje pod dlhodobým priemerom na úrovni približne 400 bázických bodov.

  Michal Stupavský
  Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
   

  Upozornenie k publikovaným článkom ›