TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Európske korporátne dlhopisy investičného stupňa už nie sú lacné

  Aj napriek globálnej pandémii Covid-19 a najhlbšej hospodárskej recesii od Veľkej depresie 30. rokov minulého storočia zatiaľ v tomto roku zaznamenali európske korporátne dlhopisy investičného stupňa veľmi dobrú výkonnosť, keď je ich index od začiatku roka v pluse 0,9 %.

  TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Európske korporátne dlhopisy investičného stupňa už nie sú lacné

  Atraktivitu korporátnych dlhopisov ako triedy aktív hodnotíme pomocou kreditných marží čiže kreditných spreadov, ktoré indikujú výnosovú prémiu korporátnych dlhopisov nad relatívne bezrizikové úrokové sadzby, teda výnosy do doby splatnosti relatívne bezrizikových vládnych dlhopisov, prípadne sadzby úrokových swapov.

  Európsky index kreditných marží korporátnych dlhopisov investičného stupňa sa pred prepuknutím globálnej pandémie vo februári pohyboval na dlhoročnom minime okolo 40 bázických bodov t.j. 0,4 %. V túto dobu preto boli európske korporátne dlhopisy investičného stupňa veľmi drahé čiže valuácie veľmi vysoké.

  Kvôli globálnej pandémii následne index kreditných marží prudko vystrelil nahor s tým, ako trhové ceny korporátnych dlhopisov padali. Tohtoročné maxima kreditnej marže dosiahli v polovici marca okolo úrovne 140 bázických bodov, čiže 1,4 %. Tieto hodnoty sa pritom pohybovali výrazné nad úrovňou dlhodobého historického priemeru na úrovni 80 bázických bodov, čiže 0,8 %. To indikovalo, že európske korporátne dlhopisy investičného stupňa boli v polovici marca veľmi atraktívne ocenené.

  Vďaka masívnym fiškálnym a predovšetkým monetárnym stimulom začali trhové ceny korporátnych dlhopisov od konca marca silno rásť, čo okrem iného kopírovalo vývoj na akciových trhoch. S tým bol spojený výrazný pokles indexu kreditných marží až k aktuálnej úrovni 57 bázických bodov, čiže 0,57 %. V tejto chvíli je tak index kreditných marží približne 20 bázických bodov pod úrovňou dlhodobého historické priemeru, čo by mohlo indikovať, že európske korporátne dlhopisy investičného stupňa už nie sú ani zďaleka lacné.


  Michal Stupavský
  Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

  Upozornenie k publikovaným článkom ›