TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Dlhopisy sú ako globálna trieda aktív najdrahšie v histórii

    • Dlhopisové trhy

Globálne dlhopisové trhy doposiaľ v tomto roku zaznamenali mimoriadne úspešné obdobie, kedy najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays od začiatku roka pripisuje zisk 6,2 %. Dlhopisy tak v priebehu globálnej pandémie Covid-19 jednoznačne preukázali diverzifikačné benefity. K tejto vysoko nadštandardnej investičnej výkonnosti pritom výrazne prispelo nastavenie menovej politiky kľúčových centrálnych bánk na čele s americkým Fedom a Európskou centrálnou bankou, ktoré v rámci svojich programov nákupov aktív resp. kvantitatívneho uvoľňovania v masívnom meradle nakupujú ako vládne, tak aj korporátne dlhopisy. Tým podporujú ich trhové ceny v raste a zároveň znižujú požadované dlhopisové výnosy do doby splatnosti.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Dlhopisy sú ako globálna trieda aktív najdrahšie v histórii Priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti podľa agentúry Bloomberg na prelomu roku činil 1,45 %. V dôsledku rapídneho rastu trhovej ceny dlhopisov tento výnos do doby splatnosti poklesol na nové historické minimum 0,80 % dňa 4. augusta. Aktuálne tento výnos do doby splatnosti činí 0,87 %, takže jeho aktuálnu úroveň môžeme zhruba považovať za historické minimum.

Dlhopisy sú tak ako globálna trieda aktív momentálne najdrahšie v histórii. Túto skutočnosť plne reflektujeme v našej globálnej alokácii aktív našich investičných portfólií, v rámci ktorých máme globálnu dlhopisovú zložku voči porovnávacím indexom resp. benchmarkom výrazne podváženú. Preto sa domnievame, že dlhopisy ako globálna trieda aktív nateraz pre strednodobý horizont nadchádzajúcich piatich rokov príliš atraktívny potenciál očakávaného zhodnotenia neponúkajú.

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.
 

Upozornenie k publikovaným článkom ›