TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Dlhopisový výnos je veľmi vzácny tovar

    • Dlhopisové trhy

Ako ukazuje dnešný graf od Bank of America, z globálneho pohľadu je dlhopisový výnos veľmi vzácny tovar. Približne 20 % všetkých dlhopisov dnes totiž nesie záporný výnos do doby splatnosti. To znamená, že pokiaľ investori držia tieto dlhopisy až do ich splatnosti, s istotou zaznamenajú stratu.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV - Dlhopisový výnos je veľmi vzácny tovar

Navyše približne 40 % všetkých dlhopisov nesie výnos do doby splatnosti do 1 %. Pokiaľ vezmeme v úvahu, že priemerná globálna miera inflácie sa momentálne pohybuje medzi 2-3 %, priemerný globálny reálny dlhopisový výnos do doby splatnosti je hlboko záporný. To znamená, že držaním týchto dlhopisov investori zaznamenávajú reálnu stratu, teda po zohľadnení inflácie.

V najbližšom období sa pritom situácia pravdepodobne príliš nezlepší, nakoľko všetky kľúčové centrálne banky realizujú masívne nákupy dlhopisov, čím udržujú dlhopisové výnosy do doby splatnosti na týchto nízkych hladinách, resp. trhové ceny na maximách. Len dodajme, že trhová cena dlhopisu a dlhopisový výnos do doby splatnosti sú dve strany rovnakej mince, pričom sa pohybujú proti sebe. Ak cena dlhopisu rastie, výnos do doby splatnosti klesá a naopak.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›