TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – Výnos portugalského 10ročného vládneho dlhopisu prvýkrát v zápore

    • Dlhopisové trhy

Výnos do doby splatnosti portugalského 10ročné vládneho dlhopisu sa včera po prvýkrát dostal do záporu a aktuálne sa pohybuje na úrovni -0,006 %. Záporný dlhopisový výnos do doby splatnosti pritom znamená, že investor, ktorý si dlhopis za tento výnos kúpi a bude ho držať až do jeho splatnosti, s istotou realizuje stratu.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – Výnos portugalského 10ročného vládneho dlhopisu prvýkrát v zápore

Pritom pri európskej dlhovej kríze v roku 2012 sa portugalský 10ročný výnos dostal až k hranici 16 %. Sú portugalské verejné financie v lepšej kondícii než pred ôsmimi rokmi? Rozhodne nie. Pomer portugalského vládneho dlhu k HDP sa v posledných rokoch perzistentne drží okolo veľmi vysokej úrovne 125 % a na konci tohto roku kvôli pandémii koronavírusu ďalej výrazne vzrastie.

Aktuálne bezprecedentné trhové ocenenie portugalských vládnych dlhopisov nie je výsledkom ničoho iného než bezprecedentných nákupov dlhopisov Európskou centrálnou bankou. Tá sa snaží udržiavať výnosy do doby splatnosti vládnych dlhopisov krajín eurozóny blízko nulovej úrovne, aby verejné financie vyzerali aspoň na oko udržateľne.

Domnievam sa, že bez masívnej podpory zo strany ECB by v eurozóne už dávno vyčíňala dlhová kríza číslo dva s tým, že výnosy vládnych dlhopisov do doby splatnosti by sa pohybovali na podstatne vyššej úrovni. Dodajme, že reálne dlhopisové výnosy do doby splatnosti, teda nominálne výnosy očistené o mieru inflácie, sú hlboko v zápore a reálna hodnota úspor investorov sa ich držbou v čase znižuje. Túto skutočnosť označujeme ako finančnú represiu (anglicky financial repression).


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›