TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – Finančná represia na rozvinutých trhoch

    • Dlhopisové trhy

Finanční represe je termín, který popisuje skutečnost, že na mnoha rozvinutých trzích jsou reálné dluhopisové výnosy do doby splatnosti, tedy nominální výnosy snížené o inflaci, záporné. Důsledkem tohoto faktu je, že držitelé vládních dluhopisů v reálném vyjádření dosahují záporných výnosů a držbou těchto dluhopisů reálná hodnota jejich kapitálu, resp. úspor v čase klesá.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – Finančná represia na rozvinutých trhoch

Finančná represia je termín, ktorý popisuje skutočnosť, že na mnohých rozvinutých trhoch sú reálne dlhopisové výnosy do doby splatnosti, teda nominálne výnosy znížené o infláciu, záporné. Dôsledkom tohto faktu je, že držitelia vládnych dlhopisov v reálnom vyjadrení dosahujú záporných výnosov a držbou týchto dlhopisov reálna hodnota ich kapitálu, resp. úspor v čase klesá.

Na niektorých trhoch došiel tento stav tak ďaleko, že dokonca aj nominálne dlhopisové výnosy do doby splatnosti sú záporné. To je príklad napríklad Nemecka, ktorého celá výnosová krivka je momentálne pomerne hlboko v mínuse. Bez ohľadu na infláciu teda platí, že pokiaľ investori budú tieto dlhopisy držať až do ich splatnosti, s istotou realizujú nominálnu stratu a o to väčšiu stratu reálnu, teda inflačne očistenú.

Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

Upozornenie k publikovaným článkom ›