TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – České vládne dlhopisy doposiaľ tento rok pripisujú nadštandardné zisky

    • Dlhopisové trhy

České vládne dlhopisy doposiaľ za sebou majú v tomto roku vynikajúce obdobie, keď ich index pripisuje od začiatku roku vysoko nadštandardné zhodnotenie 6,6 % a presne tak kopíruje výkonnosť globálneho indexu vládnych dlhopisov.

TÝŽDENÍK DLHOPISOVÝCH TRHOV – České vládne dlhopisy doposiaľ tento rok pripisujú nadštandardné zisky Do ďalšieho obdobia sme však skôr opatrní, nakoľko celá výnosová krivka českých vládnych dlhopisov je momentálne pod úrovňou inflácie a reálne dlhopisové výnosy do doby splatnosti sú hlboko v zápore. Výnos do doby splatnosti krátkeho dvojročného českého vládneho dlhopisu momentálne činí len 0,10 % a výnos do doby splatnosti dlhého desaťročného českého vládneho dlhopisu v súčasnosti činí len 0,99 %.

Kvôli tomu bude takmer s istotou zhodnotenie českých vládnych dlhopisov v nasledujúcom období veľmi slabé, pokiaľ sa však nerealizuje nemecký scenár hlboko záporných výnosov do doby splatnosti, s ktorým avšak momentálne príliš nepočítame.


Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›