TÝŽDEŇ NA FINANČNÝCH TRHOCH - Inflačné tlaky naďalej silne rastú

    • Týždeň na finančných trhoch

Inflačné tlaky v celej globálnej ekonomike naďalej silne rastú. V piatok boli zverejnené dáta o českej inflácii za august. Zatiaľčo konsenzus analytikov odhadoval medziročný rast spotrebiteľských cien v českej ekonomike na úrovni 3,6 % po 3,4 % v júli, zverejnených 4,1 % väčšinu účastníkov trhu prekvapilo silne negatívne. Navyše podľa odhadu mnohých ekonómov česká inflácie v nadchádzajúcich mesiacoch aj naďalej porastie a na konci roku by sa mohla dostať až k hladine 5 %, pričom inflačný cieľ Českej národnej banky je výrazne nižšie na úrovni 2 %. Patrí sa dodať, že podľa vyjadrenia Českého štatistického úradu silne rástli, a to aj medzimesačne, ceny všetkých hlavných zložiek českého spotrebného koša. Aktuálny silný rast cien sa preto neobmedzuje len na obmedzené množstvo prvkov spotrebného koša, ale inflačné tlaky sú momentálne široko rozprestreté naprieč celou ekonomikou. Výrazne tak rastie pravdepodobnosť, že Česká národná  banka na svojom ďalšom zasadaní 30. septembra zvýši základnú úrokovú sadzbu rovno o pol percentuálneho bodu z aktuálnych 0,75 % na 1,25 %. V najväčšej ekonomike sveta, v USA, sú pritom momentálne inflačné tlaky ešte silnejšie než v Česku. V piatok boli zverejnené dáta o raste cien výrobcov – PPI (producer price index) – za august, a po júlovom medziročnom raste o 7,8 % v minulom mesiaci dosiahol medziročný rast cien výrobcov dokonca 8,3 %. Globálny scenár stagflácie, teda slabého ekonomického rastu a výrazne zvýšenej inflácie, preto stále naberá na obrátkach.

TÝŽDEŇ NA FINANČNÝCH TRHOCH - Inflačné tlaky naďalej silne rastú

Pokiaľ ide o akciové trhy, tie minulý týždeň mierne korigovali predchádzajúci strmý rast. Hlavné akciové indexy preto mierne zostúpili zo svojich historických maxím. Najširší globálny akciový index MSCI All Country World odpísal 1,2 % a pravdepodobne najsledovanejší akciový index vôbec, americký akciový index S&P 500, odpísal 1,7 %. Nadpriemerne sa znovu darilo stredoeurópskemu regiónu, ktorý je naším preferovaným regiónom. Index CECEEUR totiž zaznamenal stratu „len“ -0,8 %.

V súlade s mojim už nejakú dobu zastávaným názorom musím zopakovať, že celkovo zostávajú globálne akciové trhy ako celok aj naďalej predražené, nakoľko moje globálne valuáčne Z-Score dosahuje hodnoty 2,0, čo je stále blízko historického maxima. Priemerná globálny akciová valuácia sa tak momentálne pohybuje približne 2,0 smerodajnej odchýlky nad historickým priemerom, a to na dátach od roku 1995, čo je približne na úrovni z vrcholu akciového trhu v roku 2000. Preto sa domnievam, že akciové výnosy budú v najbližších niekoľkých rokoch skôr podpriemerné. Priemerné ročné akciové zhodnotenie vrátane dividend v nasledujúcich piatich až siedmich rokoch na báze najširšieho globálneho akciového indexu MSCI All Country World pravdepodobne neprekročí 5 %. Zároveň som toho názoru, že naša aktívna investičná správa by v priemere každý rok mala pomôcť globálnej akciovej zložke našich investičných portfólií o niekoľko percentuálnych bodov prekonať výkonnosť globálneho akciového indexu MSCI All Country World.

Aj dlhopisy mierne oslabili. Najširší globálny dlhopisový index Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond odpísal 0,2 %, pričom priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti vzrástol o 0,02 percentuálneho bodu na úroveň 1,06 %. V reálnom inflačne očistenom vyjadrení zostáva priemerný globálny dlhopisový výnos do doby splatnosti hlboko v zápore, aktuálne na úrovni -3,2 %. Záporné reálne inflačne očistené dlhopisové výnosy do doby splatnosti pritom označujeme ako finančnú represiu (angl. financial repression). Index výkonnosti českých vládnych dlhopisov minulý týždeň zaznamenal výraznejšiu stratu na úrovni -0,7 %. Nominálny výnos do doby splatnosti českého vládneho dlhopisu s dlhou 10ročnou splatnosťou na konci minulého týždňa činil 1,93 %. Aj české vládne dlhopisy sú preto v súčasnosti skôr predražené, nakoľko aj v ich prípade sú reálne inflačne očistené výnosy do doby splatnosti pomerne výrazne v zápore.

Pokiaľ ide o môj výhľad na dlhopisy, aj tie sú rovnako ako akcie momentálne drahé. Preto sa domnievam, že zhodnotenie dlhopisov bude v nasledujúcich piatich až siedmich rokoch  podpriemerné v porovnaní s historickými tendenciami. Pritom platí, že tí dlhopisoví investori, ktorí budú chcieť prekonať infláciu, aj naďalej nebudú mať inú možnosť než investovať primárne do nadpriemerne rizikových dlhopisových inštrumentov, konkrétne do vysoko úročených korporátnych dlhopisov (high-yield) a to primárne menších emitentov bez externého ratingu od jednej z veľkých ratingových agentúr.

Komodity v priebehu minulého týždňa nezaznamenali väčšie pohyby. Globálny komoditný index S&P GSCI vzrástol nepatrne o 0,1 %. Cena barelu severomorského Brentu vzrástla o 0,4 % na úroveň 73 dolárov. Zlato oslabilo o 2,3 % na úroveň 1790 dolárov za trojskú uncu.

Americký dolár v minulom týždni posilnil. Dolárový index DXY, ktorý meria výkonnosť dolára voči košu ďalších hlavných mien, posilnil o 0,6 %. Voči euru dolár posilnil taktiež o 0,6 % na úroveň 1,181 USD/EUR. Česká koruna minulý týždeň mierne posilnila. Voči doláru posilnila o 0,3 % na úroveň 21,36 CZK/USD a voči euru posilnila o 0,5 % na úroveň 25,29 CZK/EUR.
 
 
Michal Stupavský
Investičný stratég Conseq Investment Management, a.s.

 

Upozornenie k publikovaným článkom ›