Reakcia Conseq na dianie na trhoch: navyšujeme váhu akcií v portfóliách

  To, čo sa posledné týždne deje na finančnom trhu, nie je potrebné príliš popisovať – správ o padajúcich cenách rizikových aktív (akcií, korporátnych (hlavne high-yield) dlhopisov atď.) z dôvodu obáv o následky pandémie koronavírusu COVID-19 je všade okolo nás dostatok. Rovnako tak správ o sporoch medzi Saudskou Arábiou a Ruskom ohľadne (ne)obmedzenia ťažby ropy, v dôsledku čoho mohutne stráca na cene aj čierne zlato (a ďalšie komodity rope zdatne sekundujú).

  Súčasná situácia je síce mimoriadna, no aj tak sa môžeme oprieť o skúsenosti z predchádzajúcich kríz, hlavne z doby paniky.
   

  1. Výkyvy trhov sú bežnou súčasťou investovania

  Najhoršie je prepadnúť trhovej panike a snažiť sa predávať presne v dobe, kedy sú ceny pod veľkým tlakom. Dôležitá je disciplína „Investovanie je jednoduché, ale nie ľahké“ (W. Buffet). Náš tím portfólio manažérov má dostatočné skúsenosti s obdobnými situáciami.

  2. Časovať trh je v podstate nemožné

  Nevieme, kedy sa pokles zastaví a kedy trhy začnú rasť. Z histórie poznáme prepady trhov trvajúce týždne, ale aj mesiace. Čo vieme – že po prudkých prepadoch nasleduje často prudký rast a kto ho zmešká, stratí veľkú časť pohybu späť nahor. Pokiaľ ste teda nestihli z rizikových pozícií vystúpiť už pred mesiacom, vystúpiť dnes znamená podstúpiť veľké riziko, že vám trh značne utečie a nestihnete nastúpiť späť – a zostanú len realizované straty.
   

  3. Veľké prepady sú dané panikou, keď subjekty trhu nevedia, aké veľké budú dopady aktuálnych udalostí

  Preto skutočnosť väčšinou značne prestreľujú a takéto situácie prinášajú zvýšenie investičných príležitostí. Situácia sa ukľudní a ceny porastú nie vo chvíli, kedy začne trh dostávať pozitívne informácie, ale oveľa skôr. Dnes je navyše situácia umocnená „panikou strojov“, kedy rôzne algoritmy riadiace portfólia vydávajú pokyny na základe vyhodnotenia krátkodobých trendov – trh ide dolu, algoritmy predávajú a posielajú trh ešte nižšiee a naopak, trhy idú nahor, algoritmy nakupujú a tlačí ceny vyššie. Preto sme v uplynulých týždňoch videli obchodné dni, kedy trh poklesol o viac ako 10 %, aby druhý deň predviedol skok o 10 % nahor.
   

  „Pokles amerických akciových indexov dňa 16. 3. bol najväčším jednodňovým poklesom od roku 1987.“


  Akcie v našich portfóliách

  Okrem dotazov na to, či by nebolo z dôvodu opatrnosti lepšie v súčasnosti peniaze z rizikových aktív vyberať, dostávame aj otázky na to, či už prišiel čas ich naopak nakupovať. Náš aktuálny výhľad znie – trh sa ešte zďaleka nedostal do situácie roku 2008 a má určite ešte kam klesať, aj napriek tomu nás už doterajší pokles primäl k navýšeniu akciových pozícií. Zatiaľ čo začiatkom roku sme boli v akciách mierne podvážení oproti neutrálnemu rozloženiu, aktuálne sme sa rozhodli pre 30% nadváženie akciovej zložky(teda využijeme 30 % priestor medzi neutrálnym rozložením a maximálnym limitom pre akcie). To sa samozrejme dotkne hlavne fondov Active Invest a Private Invest, ktoré by tak mali profitovať z možnosti aktívnej správy – vďaka navýšeniu akciových pozícií za nižšie ceny by mali rýchlejšie doháňať doterajšie straty. Pritom nám ale stále zostává dostatok munície pre prípad, že ceny rizikových aktív ešte poklesnú a bude možné ich nakupovať ešte výhodnejšie.


  Vplyv na realitný sektor

  Množstvo českých realitných fondov vydala v posledných dňoch prehlásenia, ktoré sa snažia investorov ukľudniť s tým, že súčasná kríza sa ich fungovania nijako nedotkne, nájomné bude bezpečne platené naďalej, všetci majú kvalitných nájomcov žiadne riziko nehrozí. Takéto prehlásenia považujeme za veľmi alibistické. Aj keď je pravdou, že neočakávame okamžité významné výpadky v nájmoch, nie je možné prehliadať fakt, že reštriktívne opatrenia v súvislosti s COVID-19 budú mať dopad na budúci hospodársky rast. A bolo by naivné si myslieť, že realitný sektor môže byť ako jediný týchto dopadov ušetrený. Naďalej tak platí naše odporúčanie, že reality by mali tvoriť len časť celkového finančného portfólia investorov.

  Veríme, že Conseq Realitní je na súčasnú situáciu veľmi dobre pripravený – či už diverzifikáciou portfólia, nízkou mierou cudzích zdrojov, alebo aj dostatočnou rezervou hotovosti, ktorá sa nám bude hodiť na výhodné akvizície, ktoré – ako veríme – v neďalekej budúcnosti budú na realitnom trhu k dispozícii.


  Tím Conseq Investment Management