Pozastavenie vydávania a odkupovania podielových listov Conseq Poľských dlhopisov a Active Invest Progressive

    Predstavenstvo z dôvodu ochrany práv a právom chránených záujmov podielnikov schvaľuje pozastavenie stanovovania hodnoty a vydávanie a odkupovanie podielových listov týchto podielových fondov:

    • Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474079) a
    • Active Invest Progressive, otevřený podílový fond (ISIN CZ0008474640 a CZ0008474657)
    Viac informácií nájdete v priloženom dokumente:

    Pozastavenie vydávania a odkupovania podielových listov Conseq Poľských dlhopisov a Active Invest Progressive