Oznámenie o zmene Sadzobníka zmluvy o obhospodarovaní typového portfólia OK Invest / 3D Invest (zverejnené 1. 4. 2020)

    Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli aktualizovať sadzobník prislúchajúci k zmluve o obhospodarovaní typového portfólia OK Invest / 3D Invest, teda produktu, ktorý už od roku 2014 aktívne neponúkame.

    Oznámenie o zmene Sadzobníka zmluvy o obhospodarovaní typového portfólia OK Invest / 3D Invest (zverejnené 1. 4. 2020) V sadzobníku novo definujeme Rozhodný deň pre účely realizácie Trvalých pokynov ako každý kalendárny deň. Po novom tak nebude musieť Váš pravidelný vklad čakať na jeden termín v danom mesiaci, ale budeme ho môcť prevziať do obhospodarovania ihneď po pripísaní na náš zberný bankový účet.

    Sadzobník zmluvy o obhospodarovaní
    OK Invest / 3D Invest platný od 1. 4. 2020