Oznámenie o zmene Obchodných podmienok zmlúv o obhospodarovaní typových portfólií (zverejnené 31.7.2020)

  Dovoľujeme si Vám oznámiť, že sme sa rozhodli aktualizovať Obchodné podmienky prislúchajúce k zmluve o obhospodarovaní typových portfólií, teda produktu, ktorý už od roku 2014 aktívne neponúkame.

  Oznámenie o zmene Obchodných podmienok zmlúv o obhospodarovaní typových portfólií (zverejnené 31.7.2020) Zmeny, ktoré sme v Obchodných podmienkach učinili, sa týkajú predovšetkým nakladania s novo prichádzajúcimi vkladmi, a to najmä v súvislosti s trvalými pokynmi, konkrétne s pravidlami a termínmi investovania vkladov v rámci Plánovanej vloženej čiastky trvalého pokynu, o.i..:
  • Pravidlá investovania vkladov v rámci Plánovanej vloženej čiastky trvalého pokynu (suma všetkých plánovaných pravidelných vkladov za pôvodne zvolenú cieľovú dobu) umožňujú po novom investovať vklad v akejkoľvek výške, zatiaľčo doposiaľ sme investovali vždy iba čiastku zodpovedajúcu vydanému trvalému pokynu a prípadné zvýšenie sme riešili požiadavkou na vydanie novej inštrukcie od Vás. Po novom, ak si zvýšite svoju pravidelnú platbu, budeme ju ihneď celú investovať.
  • Po novom sa pravidelné vklady investujú každý deň, teda bez oneskorenia po obdŕžaní platby, predtým sa investovali iba jedenkrát v mesiaci.
  • Investovať pravidelné vklady nebudeme ako predtým iba po dobu, na ktorú bol trvalý pokyn vydaný, ale ľubovoľne dlho až do naplnenia Plánovanej vloženej čiastky.
  • Plánovanú vloženú čiastku môžete naplniť aj akýmikoľvek jednorazovými vkladmi.
  • Po dosiahnutí Plánovanej vloženej čiastky bude s ďalšími vkladmi nakladané ako s jednorazovými pokynmi, teda budú sa taktiež automaticky investovať.

  Veríme, že Vám vykonané úpravy prinášajú väčší komfort a flexibilitu Vášho investovania.


  Nové znenie Obchodných podmienok 
  Obchodné podmienky zmluvy o obhospodarovaní portfólia 3D Invest / OK Invest